Obywatel Ukrainy nie wjedzie do strefy Schengen przez 3 lata

Kilka dni temu funkcjonariusze Państwowej Straży Granicznej w Krakowie, przeprowadzili na terenie powiatu krakowskiego kontrolę legalności pobytu wobec 35-letniego obywatela Ukrainy.

W wyniku podjętych czynności ustalono, że cudzoziemiec wjechał do Polski na podstawie paszportu biometrycznego i polskiej wizy krajowej wydanej przez Konsulat w Charkowie. Posiadał ważne zezwolenie na pobyt czasowy i pracę na terytorium RP.  Po dokładnym sprawdzeniu okazało się jednak, iż pobyt mężczyzny na terytorium RP jest niepożądany z powodu ciążącego na nim prawomocnego wyroku sądowego.

Cudzoziemiec tłumaczył, iż został ukarany za posiadanie przez niego nieznacznej ilości środków odurzających. Jednak jak ustalili funkcjonariusze SG, obywatel Ukrainy w 2020 roku został skazany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy na karę grzywny za usiłowanie popełnienia przestępstwa korupcyjnego.

W związku z powyższym wobec mężczyzny Komendant PSG w Krakowie wydał decyzję o zobowiązaniu do powrotu, z jednoczesnym zakazem wjazdu na terytorium RP oraz strefy Schengen przez okres 3 lat.

Źródło PSG

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności