Jak będą wyglądały nowe Bulwary Wiślane [wizualizacje]

Ruszył pierwszy etap, trwających do 12 marca, konsultacji nowego zagospodarowania Bulwarów Wiślanych, na odcinku od ujścia Rudawy do mostu Kotlarskiego. Rewitalizacja jest jednym z elementów sztandarowego projektu miejskiego „Wisła Łączy”. Zakłada on spójne zagospodarowanie nie tylko otoczenia Wisły, ale również jej przyległych dopływów, tak by połączyć w nowy sposób cały Kraków – informuje Urząd Miasta Krakowa.

Zgodnie z założeniem wizytówkowy trakt pieszo-rowerowy Krakowa zostałby wzbogacony o 400 drzew, 55 tys. krzewów i bylin, co w przyszłości przyczyni się do zmniejszenia efektu wyspy ciepła i wpłynie pozytywnie na dążenie miasta do neutralności klimatycznej.

Głównym założeniem zmian jest rozdzielenie ruchu pieszego od rowerowego, przez co poprawi się bezpieczeństwo spacerujących, siedzących na ławkach, ale i przemieszczających się na rowerach czy hulajnogach.

Wyeksponowana ma być zieleń między ławkami, pojawią się nowe nasadzenia, a także miejsca rekreacji i wypoczynku dla starszych i młodszych. Na kilku odcinkach m.in. w okolicy kościoła na Skałce czy przy kładce o. Bernatka utworzony zostanie górny bulwar.

Opracowany obszar obejmuje 17 hektarów. Szacowany średni koszt rewitalizacji 1 ha terenu w zabytkowym obszarze objętym nadzorem konserwatorskim to ok. 2,5 mln zł.

W czasie pierwszego spotkania konsultacyjnego mieszkańcy zadali ponad 100 pytań odnoszących się do założeń projektowych. Na wiele z nich padły odpowiedzi, na część projektanci zagospodarowania Bulwarów Wiślanych odpowiedzą w podsumowującym konsultacje raporcie.

Po zapoznaniu się z założeniami projektu zapraszamy do wypełnienia formularza konsultacyjnego. Wypełniony i podpisany osobiście formularz, do 2 marca 2021 r. można:
•    przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl
•    wysłać pocztą tradycyjną na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, z dopiskiem: „Konsultacje – Bulwary Wiślane”
•    przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje – Bulwary Wiślane”.

Dyżur telefoniczny zespołu projektowego odbędzie się we wtorek, 16 lutego, od godz. 12.00 do 15.00, pod numerem telefonu 12 201 02 74.

info UMK/Fot ZZM

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności