Zarząd Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej wydał oświadczenie

Zarząd Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej wydał oświadczenie w sprawie akcji protestu #OtwieraMy

Poniżej publikujemy pełną treść oświadczenia:

Zarząd Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej (IGGP) niniejszym oświadcza, iż w pełni popiera społeczne Akcje protestu #OtwieraMY Gastronomię Polską i Hotelarstwo Polskie, w szczególności tych przedsiębiorców, którzy zostali wykluczeni albo pominięci w programach pomocowych Tarcza PFR 1.0, Tarcza Branżowa 6.0 i Tarcza PFR 2.0.
Mamy w tym miejscu na myśli nowo otwarte firmy, które uruchomiły działalność gospodarczą po 01.11.2019 r. , albo uruchomiły nowe lokale gastronomiczne po tej dacie i tym samym nie otrzymały żadnego wsparcia finansowego w epidemii, ani z Tarczy PFR 1.0 ani z Tarczy PFR 2.0, ani z Tarczy Branżowej 6.0. Z kolei tysiące podmiotów pominiętych w programach Tarcza PFR 2.0, Tarcza Branżowa 6.0 przez manipulacje z kodami PKD, nie mają obecnie możliwości otrzymania jakiegokolwiek wsparcia finansowego z Tarczy Branżowej 6.0 czy Tarczy PFR 2.0.

Te grupy Przedsiębiorców nie mają żadnych szans przetrwania, pomimo zapewnień Premiera RP Mateusza Morawieckiego i Wicepremiera RP Jarosława Gowina, że żaden Przedsiębiorca zamknięty podczas drugiej fali COVID-19 w epidemii nie zostanie bez pomocy. Otóż te dwie grupy mają pełne prawo nieposłuszeństwa publicznego, mają prawo i społeczny obowiązek bronić miejsc pracy swoich pracowników i ich rodzin, przeciwstawiać się chaotycznym decyzjom Rządu RP.


Obecnie protesty są oznaką braku zaufania do Rządu RP poprzez niekonstytucyjne ograniczanie swobody działalności gospodarczej pięciu branż zamkniętych, tj. gastronomii, turystyki, hotelarstwa, eventów oraz fitness.
Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej troszczy się o branżę i jej rozwój, dlatego poprzez Pozew Zbiorowy Gastronomii Polskiej będzie dochodziła odszkodowań finansowych dla pokrzywdzonych i pozostawionych bez środków do życia Pracowników i Przedsiębiorców Gastronomów. Jako Rzecznik Interesu Gastronomów IGGP deklarujemy wsparcie, także prawne i pomoc Przedsiębiorcom dochodzącym swoich konstytucyjnych praw. Naturalnym następstwem ignorowania naszych Petycji składanych do Rządu RP, które można odnaleźć na stronie IGGP (www.iggp.pl) będzie Akcja Społeczna Integracji Pracowników i Przedsiębiorców w Polsce, nie tylko Gastronomii. Polska przedsiębiorczość musi mieć swój merytoryczny i apolityczny głos w budowie przyjaznego podatkowo Państwa Polskiego, które będzie stymulowało rozwój gospodarki a nie komplikowało nowymi regulacjami, podatkami, przymusowymi mandatami swobodę działalności gospodarczej.


Zadania Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej na lata 2020-2021

Projekty ustawodawcze

-Analiza podstaw prawnych ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii.
-Pomoc w roszczeniach odszkodowawczych do wynajmujących, którzy nie zgodzili się na obniżenie czynszu najmu w czasie epidemii, (podstawa: clausula rebus sic stantibus – działania w nadzwyczajnych okolicznościach – Art 357 pkt. 1 k.c.).
-Opracowanie Programów wsparcia finansowego dla Przedsiębiorców gastronomicznych (obligacje, programy płynnościowe), po wprowadzeniu wszystkich Programów Tarczy antykryzysowej.
-Unormowanie przepisów samorządów lokalnych w przedmiocie opłat i zasad najmu powierzchni miejskich pod ogródki sezonowe przy lokalach.
Lobbowanie w sprawie obniżenia podatku VAT od usług gastronomicznych.


Projekty finansowe

-Rekomendowani przez Izbę Dostawcy/Producenci – specjalne stawki dla członków Izby.
-Optymalizacja zakupów produktów, w tym: Grupy zakupowe, w tym Grupy zakupowe regionalne.
-Negocjowanie niższych stawek z OZZ (ZPAV), za ubezpieczenia, obniżenie prowizji portali internetowych od dostaw zamówień gastronomicznych.
Projekty doradcze

-Programy wdrożeniowe dla gastronomii – Najlepsze praktyki stosowane w Polsce i zagranicą (baza rekomendowanych firm wdrożeniowych ze specjalnymi stawkami dla członków Izby).
-Porady prawne dla członków Izby – specjalne pakiety doradztwa legislacyjnego, ubezpieczeniowego, itp.
-Pomoc w pozyskiwaniu Dotacji Unijnych dla branży gastronomicznej.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności