Wydział Spraw Administracyjnych przypomina!

Wydział Spraw Administracyjnych przypomina, że do 31 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych muszą złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w roku 2020 i dokonać opłaty za zezwolenia w 2021 r. Termin ten jest nieprzekraczalny, a spóźnienie będzie skutkować koniecznością wniesienia wysokiej opłaty dodatkowej, a nawet wygaśnięciem zezwolenia.

W związku z sytuacją epidemiczną Urząd Miasta Krakowa pozostaje zamknięty dla bezpośredniej obsługi klientów. W tej sytuacji sprawy złożenia oświadczenia i dokonania opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu można załatwić bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie.

Oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w 2020 r. można złożyć w jeden z następujących sposobów:

  1. za pośrednictwem poczty – można wysłać dwa wypełnione i podpisane egzemplarze oświadczenia listem poleconym na adres: Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków
  2. poprzez wrzucenie dwóch wypełnionych i podpisanych egzemplarzy oświadczenia do urny (skrzynki nadawczej) stojącej przed wejściem do UMK od strony ul. Kordylewskiego (w takiej sytuacji nie ma możliwości otrzymania potwierdzenia złożenia oświadczenia)
  3. za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego
  4. drogą mailową, poprzez wysłanie zeskanowanego oświadczenia na adres e-mail:
    sa-06@um.krakow.pl – w takiej sytuacji należy pamiętać o konieczności dostarczenia do UMK również oryginału oświadczenia (w dwóch egzemplarzach) pocztą lub poprzez wrzucenie do urny
  5. korzystając z kalkulatora opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, dostępnego na stronie internetowej bip.krakow.pl (można również w wyszukiwarce wpisać „kalkulator opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Kraków”) – to bardzo wygodna i prosta forma naliczenia opłaty i złożenia oświadczenia (należy pamiętać o konieczności dostarczenia do UMK oryginału oświadczenia w dwóch egzemplarzach – pocztą lub poprzez wrzucenie do urny).

Należy pamiętać, że w styczniu przyszłego roku będzie tylko 19 dni roboczych, a przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu w Krakowie jest prawie 3000. Dodatkowo, 30 i 31 stycznia to dni wolne od pracy. Dlatego ważne jest, aby nie odkładać złożenia oświadczenia na ostatnią chwilę, gdyż w związku z aktualną sytuacją epidemiczną, czas oczekiwania na odpowiedź z Urzędu może się wydłużyć.

Ważne!

Po wyliczeniu opłaty np. za pomocą kalkulatora urzędowego, nie trzeba oczekiwać na decyzję naliczeniową z UMK, można od razu wpłacić wyliczoną opłatę na konto. Przy obliczaniu opłaty należy zwracać uwagę na końcowy termin ważności posiadanych zezwoleń. Jeśli termin ważności zezwolenia upływa w 2021 r., to opłaty dokonujemy tylko do daty ważności zezwolenia. Natomiast jeśli zezwolenie nie kończy się w 2021 r., czyli termin ważności zezwolenia obejmuje rok 2022 lub kolejne, wówczas opłatę naliczamy za cały rok (automatyczny podział na trzy raty).

Dodatkowe informacje:

Druk oświadczenia można znaleźć na stronie internetowej bip.krakow.pl. Znajduje się tam również numer konta, na które należy dokonać wpłaty. Ponieważ kasy UMK są nieczynne, należy dokonywać wpłat na konto, przelewem lub za pośrednictwem placówki pocztowej.

Oświadczenie powinno być podpisane czytelnie przez przedsiębiorcę lub osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo w aktach sprawy. Na oświadczeniu należy podać numer teczki (widnieje na każdej decyzji naliczeniowej), co przyspieszy załatwienie sprawy.

W tytule przelewu należy wpisać: opłata za zezwolenia sklep/lokal przy ul… oraz podać numer teczki (widnieje na każdej decyzji naliczeniowej).

Numery telefonów do Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi:12 616 9304, 12 616 9305, 12 616 9306, 12 616 9307, 12 616 9310, 12 616 9322, 12 616 9190, 12 616 9255.

Zasady tych opłat (ich wysokość, terminy płatności, skutki niedotrzymania terminu itp.) są regulowane ustawowo, a Urząd Miasta Krakowa nie ma na to wpływu. Wskutek decyzji władz centralnych nawet w ostatniej chwili mogą zostać wprowadzone zmiany w przepisach dotyczących opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, dlatego prosimy śledzić informacje na ten temat. Jeżeli takie zmiany zostaną wprowadzone, informacja ta znajdzie się na stronie internetowej bip.krakow.pl.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności