W związku z budową nowej linii tramwajowej wprowadzone zostaną zmiany na ul. Bociana

 Od poniedziałku, 11 stycznia pojawią się utrudnienia w ruchu na ul. Bociana na odcinku od numeru 16 do 30. Ma to związek z budową linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej.

Najpierw rozpocznie się przebudowa uzbrojenia podziemnego – w pierwszej kolejności wykonana zostanie przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Bociana 26, następnie wykonywane będą kolejne prace w kierunku wschodnim ulicy do numeru 16. Do czerwca br. przebudowane zostaną sieci ciepłownicze, gazowe, wodne, teletechniczne i energetyczne. W kolejnym etapie rozpoczną się roboty drogowe i torowe. Całość prac na tym odcinku zostanie zakończona około połowy przyszłego roku.

W początkowej fazie robót – od 11 stycznia – utrudnienia będą miały charakter punktowych zawężeń jezdni do jednego pasa ruchu. W późniejszym etapie planuje się naprzemienne, czasowe wyłączenie chodników z ruchu pieszego oraz wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, co nastąpi w lipcu br. Pozostanie zachowany kierunek wschód – zachód (od al. 29 listopada do ul. Siewnej).

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności