Straż miejska przeprowadziła kontrole domowych instalacji grzewczych. Podsumowanie grudnia

Strażnicy miejscy przeprowadzili w grudniu 330 kontroli instalacji grzewczych. Ujawnili 11 wykroczeń, nałożyli dwa mandaty karne, przygotowali sześć notatek pod wniosek o ukaranie do sądu i pouczyli trzy osoby.

Wobec osób ignorujących przepisy uchwały antysmogowej wyciągali konsekwencje wynikające z przepisów prawa. Ujawnione wykroczenia kończyły się pouczeniem, mandatem karnym do 500 zł lub skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu (grzywna do 5 tys. zł.).

Każdy ujawniony przypadek spalania paliw stałych był rozpatrywany indywidualnie, a decyzje o sankcjach lub ich braku strażnicy podejmowali w oparciu o aspekty: socjalne, formalno-prawne, techniczne i inne.

W ostatnich tygodniach patrole prowadziły intensywne kontrole m.in. rejonu Kazimierza i samego Rynku Podgórskiego, skąd dochodziły niepojące sygnały od mieszkańców o naruszeniach przepisów uchwały antysmogowej.

Apelujemy zatem, aby wszelkie podejrzenia związane ze spalaniem paliw stałych w domowych instalacjach grzewczych zgłaszać bezpośrednio do dyżurnych straży miejskiej pod numerem 986.  

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności