Ruszył nabór wniosków o pomoc mieszkaniową

Wydział Mieszkalnictwa informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych oraz osiągania niskich dochodów. Nabór potrwa do 30 kwietnia 2021 r.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mieszkaniowej powinny jak najszybciej złożyć wniosek, a dzięki czemu:

  • będą mieć więcej czasu na ewentualne uzupełnienie wniosku,
  • szybciej poznają swój wynik (wnioski są punktowane na bieżąco, a nie po zebraniu wszystkich wniosków),
  • listy zostaną sporządzone wcześniej i okres oczekiwania na propozycję mieszkaniową ulegnie skróceniu.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1 – (parter) lub na stronie internetowej: Procedura ML-12.

Uprawnionymi do starania się o wynajem lokalu z zasobów Gminy Miejskiej Kraków są osoby spełniające kryteria:

  1. niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (brak jakiegokolwiek tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub innej nieruchomości)
  2. (średni miesięczny dochód netto na jednego osobę w gospodarstwie domowego nie przekracza kwoty:
  • 200 % najniższej emerytury (2.400,00 zł) – w gospodarstwo jednoosobowym
  • 175 % najniższej emerytury (2.100,00 zł) – w gospodarstwie dwuosobowym
  • 150% najniższej emerytury (1.800,00 zł) – w gospodarstwie wieloosobowym

Weryfikacji podlega dochód wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.

Więcej o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej.

Źródło UMK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności