Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zaapelował o podjęcie działań

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zaapelował do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o podjęcie działań zmierzających do przywrócenia możliwości funkcjonowania sportu w formule reżimu sanitarnego obowiązującego przed 28 grudnia 2020 r.

Zdaję sobie w pełni sprawę z olbrzymich wyznań i obciążeń, jakie generuje konieczność prowadzenia wspólnie długotrwałej, kompleksowej, odpowiedzialnej i efektywnej walki ze skutkami trwającego stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w różnych obszarach życia społecznego. Naszym wspólnym obowiązkiem jest jednak dbanie o wszechstronny, zbilansowany i bezpieczny rozwój kolejnych pokoleń Polaków, a w szczególności dzieci i młodzieży, których sytuacja zdrowotna – w związku z długotrwałym funkcjonowaniem w „formule zdalnej” ograniczającej drastycznie aktywność fizyczną – ulega niebezpiecznej degradacji – zaznacza prezydent Krakowa Jacek Majchrowski w liście skierowanym  do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotra Glińskiego.

Prezydent proponuje, aby rozważyć możliwość wprowadzenia do zasad obowiązujących w „Etapie odpowiedzialności” rozwiązań umożliwiających realizację przez kluby i związku sportowe poprawy warunków uprawiania sportu oraz zwiększenia dostępności do aktywności sportowej dla dzieci i młodzieży – członków danego klubu sportowego.

Organizacja systematycznych zajęć sportowych i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym byłoby możliwe dzięki współpracy z właściwymi terytorialnie organami jednostek samorządu terytorialnego. Współpraca ta musi być potwierdzona odpowiednim, wystawionym przez te organizacje dokumentem. Bezwzględny byłby wymóg realizacji szkolenia sportowego przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, które w tym celu byłyby zatrudnione przez klub lub związek sportowy.

Społeczna rola sportu jest w Krakowie traktowana jako temat niezwykle istotny w hierarchii problemów ogólnomiejskich, zaś wspomaganie upowszechnienia sportu w strukturach  samorządowych i współpraca z nimi – ważnym elementem działań realizowanych przez administrację rządową – dodaje w liście Prezydent Krakowa.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności