Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie zakaźnej choroby wirusowej ASF

Dziś odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W trakcie posiedzenia Zespołu małopolski wojewódzki lekarz weterynarii Agnieszka Szewczyk-Kuta zreferowała aktualną sytuację związaną z ASF na terenie województwa małopolskiego oraz Polski. Omówiła ponadto działania podejmowane przez Inspekcję Weterynaryjną, w tym m.in. przeszukiwania terenu i przeprowadzone kontrole bioasekuracji.

W województwie małopolskim nie stwierdzono przypadku zakaźnej choroby wirusowej ASF, niemniej jednak w obliczu wzrastającej liczby ognisk w niektórych regionach Polski musimy trzymać rękę na pulsie i zacieśniać współpracę pomiędzy instytucjami. – informuje Małopolski Urząd Wojewódzki

– Afrykański pomór świń to jedno z wyzwań, z którym musimy się mierzyć. Sytuacja w Małopolsce jest o tyle dobra, że w naszym województwie nie odnotowano przypadku ASF. Potrzebne są nam jednak spójne działania zapobiegawcze. Temu służy zwołane przeze mnie dzisiejsze posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Proszę o ścisłą współpracę oraz czujność wszystkich zaangażowanych służb i podmiotów. To pozwoli efektywnie walczyć z zagrożeniem związanym z afrykańskim pomorem świń – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Fot. MUW

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności