Podział województwa małopolskiego na obwody łowieckie

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski informuje Mieszkańców województwa małopolskiego, o projekcie podziału Małopolski na 242 obwody łowieckie.

Projekt wskazuje nie tylko granice oraz powierzchnie nowo projektowanych obwodów łowieckich lecz także tereny, które będą wyłączone z użytkowania łowieckiego. Celem rozpoznania, w granicach których obwodów łowieckich znajdują się poszczególne nieruchomości – utworzono kompozycję mapową, znajdującą się na geoportalu MIIP w zakładce Rolnictwo/Obwody łowieckie – projektowane (Obwody Łowieckie Projekt).

Dzięki niej, w łatwy sposób można zlokalizować projektowane obszary wyłączone, sprawdzić przynależność działek do poszczególnych obwodów, oraz wrysować obszary przeznaczone do wyłączenia. Mapa bazuje na Krajowej Integracji Ewidencji Gruntów (Główny Urząd Geodezji i Kartografii), prezentującej dane ewidencyjne pochodzące bezpośrednio z jednostek szczebla powiatowego.

Każdy właściciel, albo użytkownik wieczysty nieruchomości, może wyłączyć swoją nieruchomość z użytkowania łowieckiego składając przedmiotowy wniosek w terminie od dnia 28 stycznia 2021 r. do dnia 18 lutego 2021 r.

Uwagi mogą być składane w formie pisemnej na adres: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, lub w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Dokładne informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: BIP Małopolska w zakładce Konsultacje społeczne/Akty prawne.

Autor: Biuro Prasowe UMWM

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności