Opłata abonamentowa w 2021 za odbiornik RTV

KRRiT przypomina o obowiązku wnoszenia opłaty abonamentowej przez użytkowników odbiorników RTV, do 25 dnia każdego miesiąca, za który opłata jest należna.

Wysokość opłaty abonamentowej w 2021 roku wynosi:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego – 7,50 zł za miesiąc;

2)  za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego  – 24,50 zł za miesiąc.

 
W 2021 roku, przy wnoszeniu opłat abonamentowych z góry, za okres dłuższy niż jeden miesiąc, można skorzystać ze zniżki.  

Wysokość zniżek:

1)  za używanie odbiornika radiofonicznego:

      3,0% przy opłacie za dwa miesiące z góry,
      4,0% przy opłacie za trzy miesiące z góry,
      5,0% przy opłacie za sześć miesięcy z góry,
    10,0% przy opłacie za rok kalendarzowy z góry;

2)  za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:

      3,0% przy opłacie za dwa miesiące z góry,
      4,0% przy opłacie za trzy miesiące z góry,
      5,0% przy opłacie za sześć miesięcy z góry,
    10,0% przy opłacie za rok kalendarzowy z góry.

Po uwzględnieniu zniżek wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych 2021 roku wynosi:

1)  za używanie odbiornika radiofonicznego
:

    14,60 zł za dwa miesiące,
    21,60 zł za trzy miesiące,
    42,80 zł za sześć miesięcy,
    81,00 zł za rok kalendarzowy;

2)  za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:

    47,50 zł za dwa miesiące,
    70,60 zł za trzy miesiące,
    139,70 zł za sześć miesięcy,
    264,60 zł za rok kalendarzowy.

Fot. krrit.gov.pl

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności