Obywatela Ukrainy czekają poważne konsekwencje

21-letni obywatel Ukrainy przyjechał do Polski w styczniu 2020 r. Był w trakcie procedury ubiegania się o pobyt czasowy, ze względu na rozpoczęcie nauki na uczelni wyższej. Niestety, marzenia o zdobywaniu wykształcenia w Polsce będzie musiał odłożyć na później – informuje Karpacki Oddział Straży Granicznej.

Pod koniec 2020 roku wobec cudzoziemca zapadł wyrok skazujący za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (art. 178a § 1 kk). Po uprawomocnieniu się wyroku sądowego personalia 21-latka zostały umieszczone w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany.

Teraz obywatela Ukrainy czekają poważne konsekwencje. W wyniku przeprowadzonej w środę kontroli legalności pobytu wobec cudzoziemca, została wydana decyzja administracyjna zobowiązująca do powrotu na Ukrainę. Ponadto cudzoziemiec został objęty 3-letnim zakazem ponownego wjazdu do wszystkich krajów strefy Schnegen.

Fot. PSG

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności