Krakowskie szkoły ponownie wśród najlepszych w Polsce

Już po raz 23. ogłoszony został Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2021. Wśród najlepszych szkół ponadpodstawowych z całej Polski są, jak co roku, krakowskie licea i technika. Na 4. miejscu w ogólnopolskim rankingu najlepszych liceów ogólnokształcących znalazło się V LO im. A. Witkowskiego. Bardzo wysokie, 6. miejsce w zestawieniu najlepszych techników przypadło Technikum Łączności nr 14, które dodatkowo w rankingu maturalnym, opartym tylko na wynikach matur, zajęło 3. miejsce w kraju.

Warto zaznaczyć, że oprócz bardzo wysokich lokat w ogólnopolskim zestawieniu krakowskie szkoły nieustannie wiodą prym wśród małopolskich liceów i techników. Spośród dziesięciu najlepszych liceów ogólnokształcących w Małopolsce aż dziewięć to licea z Krakowa. Natomiast w pierwszej piątce najlepszych małopolskich techników aż cztery to krakowskie szkoły.

W tegorocznym rankingu organizatorzy wzięli pod uwagę dane z 2186 liceów ogólnokształcących i z 1743 techników z całej Polski, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w czerwcu 2020 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Zasady rankingu ustaliła kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad. Pracom kapituły przewodniczyła dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Szczegółowe informacje, w tym rankingi ogólnopolskie i wojewódzkie, są dostępne w poniższych linkach:

Źródło UMK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności