Eliminacja nieuczciwych przewoźników w Krakowie

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie cyklicznie prowadzą działania „Szara Strefa”.  Działania te są skierowane przeciwko  nielegalnym przewoźnikom, którzy świadczą usługi przewozu osób udając firmę ochroniarską, wykorzystują  licencję z innych miast lub aplikację internetową, a tym samym całkowicie unikają kontroli i płacenia podatków.

W wyniku prowadzonych kontroli, od początku tego roku funkcjonariusze drogówki w związku z naruszeniem przepisów Ustawy o transporcie drogowym sporządzili 3 wnioski do wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego o wydanie decyzji administracyjnych o ukaraniu oraz wykryli 3 nieprawidłowości, o których powiadomiony został Urząd Skarbowy.

„Szara strefa” obejmuje działalność zarobkową, bez wnoszenia odpowiednich opłat, płacenia stosownych podatków i bez przestrzegania obowiązujących norm prawnych. Dotyczy to głównie przychodów z nieujawnionych źródeł.

Legalnie działający przewoźnicy ponoszą wyższe koszty i wykonują swoją pracę z poszanowaniem przepisów, dlatego policjanci prowadzą działania zmierzające do eliminowania tych, którzy omijają regulacje.
Działania będą kontynuowane.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności