Dla tych linii autobusowych zostaną wprowadzone zmiany w kursowaniu

Uwaga pasażerowie! Od dziś (16.01.2021 r) został przywrócony ruch pojazdów na ul. Myślenickiej, na odcinku od ul. Sawiczewskich do ul. Niewodniczańskiego. W związku z powyższym zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych:

  • linia 135 – zostanie przywrócona na stałą trasę w rejonie ul. Myślenickiej. Nadal będzie obowiązywać zmiana trasy związana z budową Trasy Łagiewnickiej;
  • linie 215, 225 – zostaną przywrócone na stałe trasy. Rozkłady jazdy zostaną zmienione;
  • linia 254 – zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy dotycząca wybranych kursów w dni świąteczne;
  • linia 915 – do odwołania pozostaje zawieszona.

            Zostaną zlikwidowane tymczasowe przystanki o nazwie „Wrząsowice Rondo”.

            Jednocześnie, zostanie uruchomiony nowy stały przystanek o nazwie „Wrząsowice Spacerowa”, zlokalizowany we Wrząsowicach na ul. Wrzosowej w rejonie skrzyżowania z ul. Spacerową. Będzie on obsługiwany przez linię 215 w obu kierunkach oraz przez linię 915 w kierunku Świątnik Górnych (po jej przywróceniu). Przystanek będzie miał status „na żądanie” (w związku ze stanem epidemii do odwołania wszystkie przystanki są traktowane jako stałe bez względu na ich status w rozkładzie jazdy).

Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

            Tracą ważność wszystkie zasady zachowania ważności biletów okresowych wyznaczone w związku z remontem (w tym tymczasowe uprawnienia do podróży na podstawie biletów ważnych w I strefie biletowej na wybranych odcinkach poza granicami miasta Krakowa).

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności