Decyzja w sprawie powrotu uczniów do szkół

Dziś, po godzinie 17:00 rozpoczęła się konferencja prasowa z udziałem ministra zdrowia A. Niedzielskiego oraz ministra edukacji i nauki P. Czarnka.

Minister zdrowia poinformował, że mamy za sobą bardzo trudną decyzję, która jest podejmowana w warunkach ogromnej niepewności dot. dalszego rozwoju pandemii w Polsce. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wszędzie w Europie widzimy narastającą trzecią falę.

Od 18 stycznia uruchomiona zostanie nauka stacjonarna w klasach I-III.

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych:

Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Wspólnie z GIS i MZ przygotowano wytyczne dla szkół.

Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Szczegółowe wytyczne można pobrać z tej strony

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności