Zimowe obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości

Urząd Miasta Krakowa przypomina o obowiązkach właścicieli i zarządców nieruchomości. Są wśród nich sprzątanie błota, śniegu i lodu z chodników, a także usuwanie sopli i nawisów śnieżnych z budynków.

Nowe mieszkania Kraków Bronowice

Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości:

  • niezwłoczne sprzątanie błota, śniegu, lodu z wydzielonej części drogi publicznej przeznaczonej dla ruchu pieszego – chodnika – położonej bezpośrednio przy granicy nieruchomości z wyjątkiem chodnika, na którym dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych, niezwłoczne uprzątnięcie błota, śniegu, lodu z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego,
  • niezwłoczne usuwanie sopli i nawisów śniegu, stwarzających zagrożenie dla przechodniów, z budynków i ich części oraz urządzeń infrastruktury technicznej,
  • pryzmowanie błota, śniegu, lodu na chodniku przy krawędzi jezdni z zachowaniem minimum 1 metra od pnia drzewa, w sposób nieutrudniający ruchu pieszych i pojazdów.

Za nieuprzątnięcie błota, śniegu czy lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości można otrzymać mandat karny do 500 zł.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności