Zerwana umowa z wykonawcą placu Biskupiego

W związku z niedotrzymaniem deklarowanego terminu zakończenia prac na Placu Biskupim – umowa z wykonawcą została zerwana. Po zinwentaryzowaniu placu budowy wyłoniona zostanie firma, która dokończy zadanie.

Przedłużające się roboty w ramach rewitalizacji Placu Biskupiego sprawiły, że podjęto ostateczną decyzję o rozwiązaniu umowy z wykonawcą. Aby określić procentowy zakres wykonanych prac – budowa zostanie zinwentaryzowana. Stanie się to podstawą do wypłaty wynagrodzenia za zrealizowany zakres zadania. Dzięki inwentaryzacji będzie też można ogłosić przetarg na dokończenie inwestycji. Nowy wykonawca mógłby rozpocząć prace już wiosną przyszłego roku.

Zgodnie z umową ZDMK przysługują roszczenia z tytułu niewykonania umowy przez wykonawcę. Wysokość kar zostanie określona po zakończeniu procedury wypowiedzenia umowy.

Fot. ZDMK

Zobaczcie również:

GDDKiA wypowiedziało umowę włoskiej firmie budującej drogę ekspresową S7

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności