Współpraca policji i straży rybackiej

Porozumienie podpisano 22 grudnia br. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, określa ono szczegółowy zakres i formę współpracy Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Współpraca obejmuje w szczególności: podejmowanie wspólnych działań, w tym organizowanie wspólnych akcji i patroli w celu zwalczania nielegalnego połowu ryb, raków i minogów; prowadzenie działań kontrolnych na wodach stojących i płynących w zakresie ich zanieczyszczania; prowadzenie działań kontrolnych w strefach ochronnych ujęć wody pitnej; wymianę informacji, zwłaszcza co do miejsca, czasu i rodzaju prowadzonych działań oraz ich wyników oraz organizowanie wspólnych szkoleń.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności