Weekendowe działania policjantów na stoku [foto, video]

W tym roku policjanci na nartach pojawili się wcześniej niż zazwyczaj. Takie działania wymusiła obecna sytuacja i wprowadzone obostrzenia, które dotyczą także zorganizowanych terenów narciarskich. Tym razem działania policjantów realizowane są na dwóch płaszczyznach – z jednej strony, wspólnie z przedstawicielami stacji sanitarno-epidemiologicznej kontrolują stosowanie się do obowiązujących obostrzeń, a z drugiej, tradycyjnie zapewniają bezpieczeństwo na stoku, zapobiegając występowaniu przestępstw i wykroczeń.

Poprzedni weekend pokazał, że miłośnicy białego szaleństwa oblegali wyciągi narciarskie. W efekcie kumulacji narciarzy, sądeccy policjanci zwiększyli kontrole w tych rejonach oraz zmobilizowali właścicieli zorganizowanych terenów narciarskich do poprawy bezpieczeństwa i  wprowadzenia odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych.

Z tego względu w sobotę na stokach  pojawiły się nie tylko patrole policji, ale także przedstawiciele powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Obie służby kontrolowały stosowanie się do zasad reżimu sanitarnego przez właścicieli oraz osoby korzystające ze stoków.  

Stwierdzono, że operatorzy stacji narciarskich umieścili przed wyciągami odpowiednie separatory, z głośników można było usłyszeć komunikat dotyczący zachowania dystansu oraz konieczności zasłaniania ust i nosa, a  pracownicy wyciągów zwracali uwagę na stosowanie się do zasad bezpieczeństwa. Rolą policyjnych narciarzy, oprócz wsparcia w kontrolowaniu przestrzegania obostrzeń, jest jak co roku, zapewnienie bezpieczeństwa na stoku a także zapobieganie ewentualnym bójkom, uszkodzeniu mienia czy kradzieżom sprzętu narciarskiego. Dbając o bezpieczeństwo, funkcjonariusze zwracają wagę czy narciarze przestrzegają regulaminu stoku, a osoby do 16-go roku życia korzystają z kasku ochronnego, do czego są prawnie zobowiązane. Policjanci wyczuleni są na osoby na nartach w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, ponieważ takie osoby stwarzają realne zagrożenie dla innych użytkowników stoku a zachowanie takie podlega karze zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. Z uwagi na stan epidemii i obowiązujące obostrzenia, takie kontrole będą realizowane przez cały sezon narciarski.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności