W Krakowie wybudują ośrodek rehabilitacji dla dzikich zwierząt? Rusza przygotowanie koncepcji

Zarząd Inwestycji Miejskich podpisał umowę na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt. Zadanie wykona Jerzy Wowczak Autorska Pracownia Projektowa z Krakowa za kwotę 77 490 zł brutto. Termin realizacji to 31 maja 2021 roku.

Zadaniem wykonawcy będzie m.in. przygotowanie materiałów dotyczących zagospodarowania terenu, w tym lokalizację budynków, wolier, wybiegów dla zwierząt i wszelkich innych obiektów niezbędnych do funkcjonowania ośrodka. W ramach zlecenia konieczne będzie zaproponowanie dojazdu do placówki w dwóch wariantach, a także przygotowanie koncepcji zaopatrzenia we wszelkie konieczne media – wodę, gaz, prąd. W razie zaistnienia takiej konieczności, wykonawca zadania będzie musiał też przygotować i złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DoŚU) dla planowanego przedsięwzięcia.

W oparciu o ten materiał, będziemy zlecać przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę – informuje Łukasz Szewczyk, dyrektor ZIM w Krakowie.

Przypomnijmy – jako teren pod budowę ośrodka dla dzikich zwierząt wskazana została w konsultacjach społecznych działka numer 18/3, obręb 79 Podgórze, na obszarze Lasów Tynieckich w Krakowie. Nieruchomość znajduje się na obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Tyniec – Wschód”.

Przewiduje się, że w ciągu roku ośrodek będzie mógł przyjąć i obsłużyć ok. 3 tys. osobników. Początkowo inwestycja ma objąć 1,8 ha z możliwością rozbudowy do ok. 3 ha. Układ obiektów na terenie inwestycji zostanie zaprojektowany tak, aby była możliwość rozbudowy Ośrodka o kolejne woliery dla zwierząt – zgodnie z bieżącymi potrzebami funkcjonującego kompleksu.

Warto wiedzieć, że aby inwestycja mogła zostać zrealizowana na wskazanym w konsultacjach społecznych terenie konieczne było wprowadzenie zmian w tzw. Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu (UPUL) dla Uroczyska Tyniec. W związku z tym, Wydział Kształtowania Środowiska UMK wspólnie z Zarządem Inwestycji Miejskich w Krakowie opracował nowy Uproszczony Plan Urządzenia Lasu (UPUL) dla Uroczyska Tyniec. Dokument został wyłożony do konsultacji społecznych, jednocześnie uzyskano niezbędne uzgodnienia planu ze strony Nadleśnictwa Myślenice, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego. Nowy Uproszczony Plan Urządzenia został zatwierdzony przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019 r.

Dodatkowo, w celu przygotowania wytycznych i zakresu rzeczowego na potrzeby zlecenia opracowania koncepcji i dokumentacji projektowej dla budowy Ośrodka, Zarząd Inwestycji Miejskich wspólnie z Wydziałem Kształtowania Środowiska UMK podjął w 2019 r. rozmowy z funkcjonującymi w Polsce placówkami zajmującymi się rehabilitacją zwierząt, w szczególności z Ośrodkiem Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Łodzi prowadzonym przez łódzki Zarząd Zieleni Miejskiej oraz z Ośrodkiem Rehabilitacji Zwierząt w Warszawie prowadzonym przez „Lasy Miejskie – Warszawa”.

Ponadto Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie wspólnie z Wydziałem Kształtowania Środowiska UMK zorganizował robocze spotkania z przedstawicielami organizacji ekologicznych zrzeszonych w Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska. Zaowocowało to wypracowaniem „Wytycznych Zamawiającego” stanowiących zakres rzeczowy do przygotowywanego zamówienia na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla budowy Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Krakowie.

Źródło ZIM

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności