Trwa rekrutacja do nowych żłobków finansowanych przez miasto

1 grudnia rozpoczął się nabór do dwóch nowych żłobków, finansowanych przez miasto. Żłobek na os. Dywizjonu 303 ma mieć 103 miejsca, a żłobek przy ul. Przyzby 10 zaoferuje opiekę dla 52 maluszków.

Od stycznia 2021 r. w lokalu nr LU1 na os. Dywizjonu 303 20A ma rozpocząć działalność żłobek, w którym będą 103 miejsca dla najmłodszych mieszkańców Krakowa. Również od stycznia rozpocznie działalność żłobek w lokalu nr U2 przy ul Przyzby 10. Będą w nim 52 miejsca. Rodzice lub opiekunowie prawni, którzy chcą, aby ich dzieci zostały objęte opieką w tych żłobkach, mogą przesyłać zgłoszenia od 1 grudnia.

Żłobki przeznaczone są dla dzieci zamieszkałych na terenie Krakowa. Ich działalność jest finansowana ze środków miasta. Miesięczna opłata za opiekę i pełne wyżywienie w każdym z tych żłobków będzie wynosić łącznie 349 zł. 

Nabór odbywa się od 1 do 15 grudnia (zgłoszenia przesłane przed 1 grudnia nie będą rozpatrywane).

Szczegółowe informacje można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej:

  • żłobek na os. Dywizjonu 303 – link tutaj,  
  • żłobek przy ul. Przyzby 10 – link tutaj.

Przypominamy, że do żłobków finansowanych przez miasto w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z rodzin objętych programem Krakowska Karta Rodzinna 3+ lub programem Kraków dla Rodziny „N”. Rodzice starający się o przyjęcie dziecka do żłobka powinni przedstawić zaświadczenie, że dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym (lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych) oraz zadeklarować pobyt dziecka w żłobku przez co najmniej osiem godzin dziennie.

Jako kolejne są dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni zadeklarują pobyt dziecka w żłobku przez co najmniej osiem godzin dziennie, a następnie dzieci niespełniające kryteriów określonych powyżej.

Źródło UMK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności