Tarcza 6.0: ruszył nabór wniosków o dotacje

21 grudnia Grodzki Urząd Pracy w Krakowie przystąpił do realizacji tarczy branżowej 6.0 i przyjmuje już wnioski o dotacje w wysokości 5 tys. zł. Wsparcie może być bezzwrotne i przysługuje poszkodowanym przez pandemię osobom samozatrudnionym, mikro- i małym przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność wskazaną w tzw. tarczy branżowej. Nabór wniosków potrwa do 31 stycznia 2021 r.

Kto może się ubiegać o dotację?

Dotacja jest przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy (art. 15 zzeTarczy 6.0 – branżowej). O pomoc w tej formie mogą się ubiegać:

 • osoby samozatrudnione, mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą (w tym dniu działalność nie mogła być również zawieszona); działalność gospodarcza nie może być także zawieszona w dniu składania wniosku
 • z działalności gospodarczej w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 proc. niż w tym samym miesiącu w roku 2019
 • rodzaj przeważającej działalności PKD musi obejmować jeden z poniższych kodów:
  • 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.72.Z – Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
  • 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
  • 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
  • 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
  • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
  • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
  • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
  • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
  • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
  • 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  • 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
  • 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  • 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów
  • 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
  • 74.20.Z – Działalność fotograficzna
  • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
  • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
  • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  • 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  • 85.53.Z – Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
  • 85.59.A – Nauka języków obcych
  • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 86.10.Z – Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
  • 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
  • 96.90.D – Działalność paramedyczna
  • 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
  • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
  • 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych
  • 91.02.Z – Działalność muzeów
  • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
  • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
  • 93.19.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
  • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
  • 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
  • 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  • 96.01.Z – Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
  • 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Jak sprawdzić rodzaj przeważającej działalności gospodarczej PKD?

 1. W wyszukiwarce internetowej wpisujemy adres https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
 2. W polu „NIP” wpisujemy NIP swojej działalności gospodarczej, następnie klikamy w kwadrat „Nie jestem robotem” i naciskamy zielony przycisk „Szukaj”
 3. Pojawia się nazwa naszej firmy, w którą klikamy
 4. Sprawdzamy, czy w polu „Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)” znajduje się kod wymieniony w powyższej tabeli (jeśli tak – możemy ubiegać się o dotację).

Składanie wniosku:

Przedsiębiorcy, których działalność gospodarcza ma siedzibę w Krakowie, składają wniosek do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Wnioski można składać jedynie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej praca.gov.pl.

Pomocą w wypełnianiu wniosku służy instrukcja, która krok po kroku prowadzi przedsiębiorcę przez procedurę uzupełniania dokumentów.

Jeżeli mamy już wszystkie potrzebne informacje, możemy złożyć wniosek w wersji elektronicznej.

Pomoc bezzwrotna

Dotacja będzie mogła mieć formę pomocy bezzwrotnej pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez trzy miesiące od dnia udzielenia wsparcia.

W przypadku zamknięcia lub zawieszenia działalności gospodarczej w okresie trzech miesięcy od dnia otrzymania dotacji konieczny będzie zwrot środków wraz z odsetkami, o czym GUP poinformuje listownie.

Jeśli w tym okresie nastąpi śmierć przedsiębiorcy, spadkobiercy nie będą zobowiązani do spłaty dotacji.

Łączenie różnych form pomocy

Dotacja może być udzielona przedsiębiorcy, który skorzystał już z innych form wsparcia. Należy jednak pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów pomocy ze środków publicznych na pokrycie dokładnie tych samych kosztów.

Wydatkowanie środków i kontrola

Środki mogą być wydatkowane tylko na potrzeby pokrycia bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Kontrola wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem może być przeprowadzona w okresie trzech lat od dnia udzielenia dotacji.

Dodatkowe informacje

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie uruchomił Centrum Obsługi Klienta. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45–14:45 informacje w sprawie dotacji udzielane są pod numerami telefonów: 12 686 80 23, 12 686 80 24, 12 686 81 22, 12 686 81 23.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności