Sezon grzewczy w pełni. Kontrole straży miejskiej

Straż miejska podsumowała kontrole w listopadzie.

Strażnicy miejscy przeprowadzili w listopadzie 439 kontroli. Ujawnili 14 wykroczeń, nałożyli 5 mandatów karnych w wysokości 800 zł, przygotowali 7 notatek pod wniosek o ukaranie do sądu oraz pouczyli 2 osoby. Strażnicy miejscy przeprowadzili w listopadzie 439 kontroli. Ujawnili 14 wykroczeń, nałożyli 5 mandatów karnych w wysokości 800 zł, przygotowali 7 notatek pod wniosek o ukaranie do sądu oraz pouczyli 2 osoby.

Planowane działania. W bieżącym sezonie grzewczym patrole przeprowadzą około 3000 kontroli. Będą się skupiać na tych lokalizacjach, gdzie może dochodzić do nieprzestrzegania przepisów uchwały antysmogowej.

Sankcje Wobec osób ignorujących przepisy uchwały antysmogowej będą wyciągane konsekwencje wynikające z przepisów prawa. Ujawnione wykroczenia będą kończyły się pouczeniem, mandatem karnym do 500 zł lub skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu (grzywna do 5 tys. zł.). Każdy ujawniony przypadek spalania paliw stałych będzie rozpatrywany indywidualnie, a decyzje o sankcjach strażnicy będą podejmować w oparciu o aspekty: socjalne, formalno-prawne, techniczne i inne.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności