Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi – zbieranie uwag

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty do złożenia uwag do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2021 roku:

  • w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: ws.umk@um.krakow.pl
  • wysłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31–949 Kraków
  • wrzucić do pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do jednej z 15 lokalizacji Urzędu Miasta Krakowa wskazanych na stronie internetowej bip.krakow.pl – formularz powinien być umieszczony w kopercie i podpisany: Wydział Kształtowania Środowiska – „Uwagi do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021”
  • przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Uwagi do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021”.

Podstawę prawną stanowi Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r., art. 11a.

Szczegóły na stronie internetowej obywatelski.krakow.pl

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności