Powstanie Trasa Balicka. Miasto wyłoniło wykonawcę

Miasto wyłoniło wykonawcę wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy Trasy Balickiej – nowej drogi, która ma połączyć ul. Armii Krajowej z autostradą A4 – informuje Urząd Miasta Krakowa.

W przetargu, za który odpowiadał Wydział Gospodarki Komunalnej UMK, wzięły udział trzy firmy. Przedsiębiorstwo Voessing Polska Sp. z o.o. zaproponowało najkorzystniejszą ofertę na kwotę 2 453 850 zł brutto. Zawarcie umowy powinno nastąpić jeszcze w tym roku.

Trasa Balicka, czyli ul. gen. Marii Wittek, połączy III obwodnicę, tj. ul. Armii Krajowej i planowaną Trasę Zwierzyniecką, z autostradą A4. Droga zapewni m.in. dogodny dojazd do portu lotniczego w Balicach. Ulica będzie miała około 6 kilometrów długości. Ruch będzie odbywał się na dwóch jezdniach z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku.

W ramach koncepcji przewiduje się budowę m.in. drogi głównej wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, węzła drogowego z autostradą A4, połączenia z ul. Armii Krajowej, a także dwóch parkingów Park & Ride.

Wybrany w przetargu wykonawca będzie musiał opracować co najmniej pięć wariantów Trasy Balickiej, a także opracować prognozy ruchu, rozpoznać warunki gruntowo-wodne, rozwiązać kolizje z infrastrukturą, a także sporządzić kosztorys inwestycji. Następnie zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne.

Wydział Gospodarki Komunalnej UMK
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności