Powstanie polityka muralowa miasta

Rozpoczynają się prace nad polityką muralową, która pomoże w zarządzaniu obecnymi w przestrzeni miasta i nowymi muralami powstającymi w Krakowie – informuje Urząd Miasta Krakowa.

Każdego roku do Urzędu Miasta wpływa ok. 20-30 nowych propozycji muralowych. W samym mieście mamy już blisko 300 realizacji o rozmaitych walorach. Część z nich pomimo upływu czasu zachowuje walory estetyczne, wykonawcze i krytyczne. Inne murale mają charakter doraźny, zamówieniowy; powstały bez związku z otoczeniem. Chcielibyśmy wzorem wielu miast europejskich stworzyć politykę pozwalającą w sposób zintegrowany zarządzać zasobem muralowym w powiązaniu ze wszystkimi warunkami definiującymi przestrzeń miasta historycznego i miasta współczesnego. Zależy nam na sztuce muralowej najwyższej próby, ponieważ mamy świadomość, że jakość artystyczna i wykonawcza murali wiele mówi o kulturze organizacyjnej, przestrzennej i estetycznej tych, którzy miastem zarządzają. Do tematu murali chcemy podejść w nowoczesny, przejrzysty sposób i wypracować zestaw rekomendacji oraz wytycznych dla sprawnego zarządzania tym polem sztuki. Do współpracy zapraszamy wszystkie osoby i instytucje, posiadające doświadczenia w tym zakresie, jak też chcące włączyć się we wsparcie miasta  – mówi Robert Piaskowski, pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury.

Nowe wyzwania zapisane w tzw. uchwale krajobrazowej

Istotnym powodem podjęcia prac nad polityką muralową jest również wejście w życie tzw. uchwały krajobrazowej. Jej zapisy wprowadzają nowe regulacje dotyczące umieszczania obiektów – w tym murali – w przestrzeni publicznej naszego miasta.

Prace nad polityką muralową rozpoczną się od otwartej debaty o merytorycznych, administracyjnych i prawnych aspektach przedsięwzięcia. Kolejnym krokiem będą wspólne warsztaty poświęcone identyfikacji wyzwań i oczekiwań, które powinny zostać uwzględnione i rozstrzygnięte w polityce muralowej dla Krakowa. Prace zostaną zakończone na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2021 r.

Zarys planowanych prac nad muralową polityką dla Krakowa zostanie przedstawiony podczas webinarium otwierającego, które odbędzie się dziś, 8 grudnia o godz. 11.00. A już 15 grudnia o godz. 11.30 odbędzie się pierwsza debata ekspercka poświęcona zagadnieniom merytorycznym – artystycznym, konserwatorskim. Wydarzenia będą transmitowane na profilu programu DNA Miasta na Facebooku.

Informacji na temat przebiegu prac i możliwości zaangażowania się w ten proces udziela Artur Celiński. Można się z nim skontaktować mailowo pod adresem kontakt@dnamiasta.com lub poprzez profil programu DNA Miasta na Facebooku.                                                                                               

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności