Podpisano umowę na budowę nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic

Dziś, 21 grudnia została podpisana umowa z konsorcjum firm PPP Solutions Polska i Gulermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu na budowę nowej linii tramwajowej. Dzięki udzielonemu wsparciu ze strony rządu, przedsięwzięcie jest realizowane w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, które będzie trwało 24 lata.

W ramach inwestycji powstanie nowa linia tramwajowa do Mistrzejowic, od skrzyżowania ul. Meissnera z Lema, dalej ul. Meissnera, ul. Młyńską, Lublańską, Dobrego Pasterza, Krzesławicką, Bohomolca, Jancarza do istniejącej tam pętli tramwajowej.

Umowa z konsorcjum firm PPP Solutions Polska i Gulermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu została podpisana na kwotę ok. 1,1, mld zł na okres 24 lat. W pierwszej kolejności wykonawca zabezpieczy finansowanie inwestycji oraz zaprojektuje przebieg trasy do Mistrzejowic (do 2022 r.), następnie po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń rozpocznie budowę (od 2022 r. do 2024 r.), ostatnim elementem zawartym w umowie jest dbanie przez okres 20 lat o wybudowaną infrastrukturę (bieżące utrzymanie od 2024 r. do 2044 r.). Po 24 latach miasto przejmie w utrzymanie torowisko.

Miasto zabezpieczyło już środki na spłatę zobowiązania, które zacznie obowiązywać od momentu oddania nowej linii do eksploatacji, a zakończy się po 240 miesiącach. W planach ma również zgłoszenie projektu do programów z nowej perspektywy UE na lata 2021-2027 celem dofinansowania.

Budowa nowego, 4,5-kilometrowego połączenia tramwajowego do Mistrzejowic wraz z wielopoziomowym węzłem przesiadkowym w okolicy ronda Polsadu wymagała będzie sprawnej organizacji pracy. Dodatkowo wykonawca zbuduje na skrzyżowaniu ul. Meissnera z Lema niezbędne elementy infrastruktury pod planowaną linię tramwajową wzdłuż Lema.

Projekt związany z budową linii do Mistrzejowic jest największym tego typu w Europie realizowanym w modelu PPP. W oparciu o krakowskie doświadczenia powstaną wytyczne do pozyskiwania finansowania takich przedsięwzięć w tym wariancie. Dotychczasowe analizy pokazały jednoznacznie przewagę dla tego modelu.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności