Oświadczenie Poczty Polskiej w sprawie dystrybucji pulsoksymertrów

Poczta Polska wystosowała komunikat dotyczący dystrybucji pulsoksymertrów. Poniżej przekazujemy pełną treść komunikatu:

W nawiązaniu do publikacji prasowych dot. realizacji przez Pocztę Polską S.A. usługi wykonywanej na rzecz Ministerstwa Zdrowia w zakresie dystrybucji pulsoksymertrów Spółka oświadcza, iż nie jest prawdą zawyżona cena realizacji niniejszej usługi, ponieważ nie jest to standardowa usługa kurierska. Dystrybucja pulsoksymetrów to usługa szyta na miarę, łącząca tradycyjne usługi logistyczne, kurierskie i usługi  konfekcjonowania.  

Indywidualny proces realizacji usługi zakłada, iż Poczta Polska będzie odbierać urządzenia – pulsoksymetry z magazynów Agencji Rezerw Materiałowych, a następnie będzie prowadzić gospodarkę magazynową dotyczącą kilku rodzajów urządzeń odebranych z ARM. Poczta Polska codziennie otrzymuje od Ministerstwa listy dystrybucyjne adresatów, do których mają trafić przesyłki z pulsoksymetrami, przygotowuje urządzenia do nadania, pakuje do pocztowych opakowań, konfekcjonuje przesyłki wraz z wydrukami etykiet adresowych, a następnie uzupełnia zawartość przesyłki w dodatkowe opakowanie, w którym pacjent po wyzdrowieniu będzie mógł odesłać pulsoksymetr. Dodatkowo Poczta realizuje wydruki ulotek z instrukcjami dla użytkowników odnośnie sposobu postępowania z pulsoksymetrem. Ulotki te wkładane są do przesyłki przed jej nadaniem.

Doręczenia przesyłek odbywają się poza standardowym procesem, a mianowicie realizowane są w dużym rygorze czasowym, od otrzymania zlecenia, poprzez przygotowanie do wysyłki i jej doręczenie. Doręczenia odbywają się nie tylko w dni robocze, ale także w weekend. Proces doręczania przesyłek jest także zindwidualizowany z uwagi na fakt, iż przesyłki doręczane są do osób, które mają już stwierdzone zakażenie koronawirusem. Ze względu na to, że adresatami są osoby przebywające w izolacji proces przekazania przesyłki w trakcie doręczenia wymaga stosowania specjalnych zabezpieczeń naszych pracowników realizujących te doręczenia. Każdy kurier, doręczyciel, listonosz doręcza przesyłki z zachowaniem wymogów sanitarnych. Obowiązuje zasada efektywnej komunikacji z adresatem w celu skutecznego doręczenia urządzenia.

Usługa realizowana dla Ministerstwa Zdrowia przewiduje także obsługę odbiorów urządzeń od ozdrowieńców po okresie izolacji. Urządzenia  po okresie użytkowania pakowane są przez adresatów do przekazanych przez Pocztę specjalnych opakowań. Przesyłki są odbierane przez kurierów/listonoszy na podstawie otrzymanych z Ministerstwa zleceń odbioru z zachowaniem specjalnych wymogów sanitarnych i z wykorzystaniem specjalnych kaset zabezpieczających przesyłki z urządzeniami, które były użytkowane przez osoby chore i dalej zgodnie ze specjalnie dedykowanym procesem ekspediowane są do magazynu Poczty. W magazynie Poczty odbywa się dezynfekcja odebranych urządzeń, weryfikacja sprawności baterii i jej ewentualna wymiana, przegląd czy urządzenie jest sprawne oraz czy nadaje się do ponownego użytkowania, a następnie włączenie urządzenia na stan magazynu. Sprawne urządzenie pozostaje w dyspozycji magazynu do ponownej dystrybucji.  

Poczta Polska w celu realizacji ww. zlecenia jest także zobowiązana do utrzymywania służb zaangażowanych w ten proces w dodatkowych godzinach pracy, także w dni świąteczne.

Poczta Polska S.A. jako spółka prawa handlowego jest zobowiązana do prowadzenia działalności biznesowej, ceny usług są kalkulowane na podstawie przewidywanych kosztów wykonania usług z uwzględnieniem rynkowej marży. Obecnie nie ma w Polsce porównywalnego kontraktu na tak złożoną usługę, o zindywializowanym procesie realizacji. 

Jednocześnie przypominamy, że Poczta Polska przykłada dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa procesu doręczania, odbioru i serwisowania pulsoksymetrów. Wszystkie czynności dokonywane są zgodnie z bezpiecznymi procedurami, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Od początku pandemii dbając zdrowie naszych klientów i pracowników na środki ochrony indywidualnej Spółka przeznaczyła już kilkadziesiąt milionów złotych kupując m.in. blisko 1,8 mln maseczek różnego typu, ponad 10 mln par rękawiczek, ponad 880 tys. opakowań żeli do dezynfekcji rąk. 

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności