Osadzone w areszcie śledczym wydziergały dla bezdomnych kilkanaście czapek oraz szalików

Grudzień to miesiąc wyjątkowy. Atmosfera zbliżających się świąt na wszystkich – niezależnie od wyznania – zaczyna silnie oddziaływać, szczególnie, gdy pojawiają się ozdoby świąteczne, wszędzie słychać kolędy, pada pierwszy śnieg… Nie inaczej jest również w więzieniu.

Te święta będą wyjątkowe. Nie tylko dla funkcjonariuszy, ale głównie dla skazanych. Praktycznie przez cały ostatni rok życie za więziennymi murami wygląda inaczej niż dotychczas. Wstrzymane są widzenia, nie realizuje się programów readaptacyjnych poza jednostką, osadzeni z najbliższymi kontaktują się głównie za pośrednictwem telefonów oraz sieci internetowej. Restrykcje te obowiązywać będą także i w święta. Aby nałożone obostrzenia były choć odrobinę mniej dotkliwe dla tych, którzy z powodu różnych kolei losu i tak przebywają w izolacji, w jednostkach penitencjarnych w całej Polsce organizowane są różnego rodzaju przedświąteczne projekty.

Dzieło Pomocy Św. o. Pio w Krakowie prowadziło akcję „Zimowy Ekwipunek” dla osób dotkniętych bezdomnością. Obejmowała ona m.in. zbiórkę środków finansowych na zakup termosów, latarek czołowych, ciepłego zimowego obuwia oraz czapek i rękawiczek. Przyłączając się do tej inicjatywy osadzone, przebywające w krakowskim areszcie oraz w Zakładzie Karnym w Krakowie Nowej – Hucie wydziergały dla bezdomnych kilkanaście czapek oraz szalików. Włóczka, z której te rzeczy powstały została podarowana przez jednego z funkcjonariuszy, a prace nad projektem rozpoczęły się już w październiku.    

Tego typu działania są niezmiennie ważne nie tylko dla skazanych, ale również dla bezdomnych.  Niesioną one za sobą bardzo duży pozytywny ładunek, a w związku z tym pomagają w osiągnięciu najważniejszego celu pracy z osadzonymi jakim jest ich resocjalizacja. Biorąc udział w tego typu projektach skazane poznają wartość pracy, uczą się systematyczności oraz doświadczają satysfakcji, którą daje osiągnięcie zamierzonych celów. Dodatkowym plusem jest to, że na zrobione przez nich czapki już czekają bezdomni, co tym bardziej motywowało je do wytężonej pracy.

Aby prawidłowo realizować cele stawiane przed wykonaniem kary pozbawienia wolności niezbędne jest również zapewnienie skazanym możliwości potrzymania kontaktów z rodziną oraz światem zewnętrznym. W tym roku jest to wyjątkowo utrudnione. Bez widzeń z najbliższymi święta za murami więzień są wyjątkowo trudne dla skazanych. Bezpośredni kontakt został zastąpiony wirtualnym. Osadzeni jednak mają prawo do częstszego korzystania z komunikatorów internetowych, a funkcjonariusze Służby Więziennej robią wszystko, aby ten czas był choć trochę bardziej radosny dla tych, którzy muszą go spędzić w izolacji.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności