Obywatelka Ukrainy w ciągu 15 dni ma opuścić terytorium Polski

W ostatni wtorek, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Krakowie przeprowadzili kontrolę legalności pobytu wobec 23-letniej obywatelki Ukrainy. Kobieta wjechała do Polski w 2016 roku na podstawie ważnego paszportu i wizy. W ostatnim dniu legalnego pobytu (31.10.2016 r.) starała się zalegalizować swój pobyt w Polsce, składając wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy do Wojewody Podkarpackiego. Niestety, ze względu na niedopełnienie formalności, wniosek został niezaakceptowany i zwrócony. Tym samym od listopada 2016 roku cudzoziemka nie posiadała prawa do legalnego pobytu oraz pracy na terenie Polski.

W związku z nielegalnym pobytem, funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali obywatelkę Ukrainy. Za złamanie przepisów ustawy o cudzoziemcach, kobieta została ukarana mandantem w kwocie 500 zł. Ponadto, Komendant Placówki SG w Krakowie zobowiązał cudzoziemkę do powrotu na Ukrainę w terminie 15 dni.

Dodatkowo nałożony został na nią 3-letni zakaz ponownego wjazdu do Polski oraz pozostałych krajów strefy Schengen.

Fot. PSG

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności