Nowa linia tramwajowa powstanie w Krakowie. Znany jest wykonawca!

Na decyzję Zarządu Dróg Miasta Krakowa o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic nie wpłynęły odwołania. Oznacza to, że z konsorcjum firm PPP Solutions Polska i Gulermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu podpisana zostanie umowa o wartości 1,1 mld zł.

W weekend minął czas na składanie ewentualnych odwołań od decyzji ZDMK o wyborze najkorzystniejszej oferty. – Oznacza to, że możemy przygotowywać się do podpisania umowy, co będzie możliwe na przełomie roku – powiedział Marcin Hanczakowski, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Kwota ok. 1,1 mld zł obejmuje zapewnienie finansowania, zaprojektowanie linii do Mistrzejowic, pozyskanie niezbędnych pozwoleń (2022 r.), budowę (od 2022 r. do 2024 r.) oraz jej utrzymanie przez okres 20 lat (od 2024 r. do 2044 r.). Po tym czasie cała infrastruktura tramwajowa w dobrym stanie technicznym przejdzie na własność gminy.

Realizacja projektu poprawi dostępność komunikacyjną poprzez zwiększenie liczby linii tramwajowych oraz podniesienie atrakcyjności miejskiej oferty. W ramach inwestycji wybudowany zostanie nowy 4,5-kilometrowy odcinek linii tramwajowej od skrzyżowania z ul. Meissnera do Mistrzejowic. W okolicy ronda Polsadu pojawi się nowy wielopoziomowy węzeł przesiadkowy. Dodatkowo w trakcie przebudowy skrzyżowania Mogilska, Lema, al. Jana Pawła II, Meissnera pojawią się niezbędne elementy infrastruktury tramwajowej pod planowaną w przyszłości linię wzdłuż Lema.

Miasto zabezpieczyło już środki na spłatę zobowiązania, które zacznie obowiązywać od momentu oddania nowej linii tramwajowej do eksploatacji, a zakończy się po 240 miesiącach. W planach ma również zgłoszenie projektu do programów z nowej perspektywy UE na lata 2021-2027 celem dofinansowania.

Projekt dotyczący budowy nowej linii tramwajowej został wybrany jako jeden z kilku (z różnych branż) projektów pilotażowych przez rząd. – W oparciu o nasze doświadczenia będą powstawały wytyczne dla innych miast, odnośnie tego jak pozyskiwać finansowanie w modelu PPP na inwestycje infrastrukturalne. Projekt, który realizujemy jest największym tego typu w Europie w modelu PPP – dodaje dyrektor Hanczakowski.

W finansowanie inwestycji chce zaangażować się Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Po analizie przygotowanego przez miasto projektu rada dyrektorów wydała zgodę na udzielenie kredytu temu przedsiębiorstwu, któremu przypadnie realizacja. Przeprowadzone analizy wskazały jednoznacznie na przewagę wariantu PPP nad tradycyjnym modelem realizacji tego przedsięwzięcia. Wymierne korzyści w wysokości 174,7 mln zł, wynikają z przeniesienia zdecydowanej większości ryzyk na partnera prywatnego oraz zapewniają dodatkowe korzyści jakościowe.

Źródło UMK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności