Na ulicach Nowosądeckiej i Witosa będą zmiany

Na ulicach Nowosądeckiej i Witosa na ukończeniu jest wprowadzanie zmian w oznakowaniu, trwają również prace przy kalibracji sygnalizacji świetlnej. Do najważniejszych skutków tych zmian należy zaliczyć skoordynowanie przejazdu – efekt będzie zauważalny po otwarciu odcinka Trasy Łagiewnickiej.

Zmiany są odpowiedzią na zgłaszane przez mieszkańców postulaty i dotyczą m.in.:

 • skoordynowania przejazdu wzdłuż ciągu głównego
 • ograniczenia do minimum zatrzymań tramwajów, wynikających z ograniczeń istniejącego oprogramowania
 • przeanalizowania sytuacji pieszych przekraczających ulicę Nowosądecką
 • umożliwienia bezpiecznego prowadzenia ruchu rowerowego poza ulicą dwujezdniową, wzdłuż której nie ma dróg dla rowerów, a ograniczenie prędkości do 50 km/h wymusza jazdę po jezdni, stąd wprowadzenie dozwolonej prędkości na drogach do 70 km/h
 • punktowych zmian, takich jak dodatkowe „zielone strzałki”, umożliwienie zawracania w celu dojazdu do osiedli.

Uwzględniono też sugestie mieszkańców, dotyczące bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, takie jak:

 • dostosowanie ograniczenia prędkości do aktualnej geometrii drogi, na której przejścia dla pieszych są zabezpieczone sygnalizacją świetlną
 • podwyższenie limitu prędkości umożliwi poruszania się rowerem po chodniku, a przejścia zostaną uzupełnione o dodatkowe przejazdy rowerowe, aby zapewnić ciągłość ruchu rowerowego
 • montaż dodatkowych sygnalizatorów ostrzegawczych na przejściach dla pieszych, informujących kierowców skręcających na sygnale ogólnym o konieczności ustąpienie pierwszeństwa pieszym
 • uruchomienie nowych programów sygnalizacji świetlnej, umożliwiającej zapewnienie równoczesnego priorytetu dla tramwajów oraz maksymalnego dostosowania się samochodów do warunków ruchu (z możliwością uzyskiwania efektu zielonej fali)
 • dopuszczenie manewru zawracania na skrzyżowaniu ulic Nowosądeckiej i Włoskiej od strony ulicy Wielickiej
 • wprowadzenie dodatkowych czterech „zielonych strzałek”, w tym na skrzyżowaniu ulic Nowosądeckiej i Dauna.

W związku z wprowadzanymi zmianami, prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na nowe oznakowanie.

Co ważne, ulice Nowosądecka i Witosa są fragmentem trzeciej obwodnicy miasta i pełnią istotne funkcje w codziennej komunikacji między dzielnicami Krakowa. Wzdłuż nich biegnie także ważny ciąg tramwajowy, który łączy m.in. Kurdwanów z innymi rejonami miasta. Zarówno ciąg drogowy, jak i tramwajowy, zostaną przedłużone w ramach budowy Trasy Łagiewnickiej w kierunku zachodnim.

Rozwiązania te są jednym z elementów wdrażania Polityki Transportowej Miasta Krakowa i mają na celu usprawnienie poruszania się wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

Źródło UMK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności