Muzeum Narodowe w Krakowie otrzymało dwie nagrody!

Muzeum Narodowe w Krakowie otrzymało dwie nagrody w konkursie “Lider Dostępności”. Muzeum Książąt Czartoryskich zostało uhonorowane nagrodą główną w kategorii “obiekt zabytkowy”, a MNK otrzymało Grand Prix konkursu za konsekwentne działania na rzecz dostosowywania kolejnych budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny „Lider Dostępności” jest organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Fundację Integracja oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich. Celem konkursu jest promowanie uniwersalnego projektowania i najlepszych rozwiązań architektonicznych oraz urbanistycznych, które pozwalają dostosować budynki i przestrzeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Jury, przyznając Grand Prix Muzeum Narodowemu w Krakowie, doceniło konsekwentne działania na rzecz dostosowywania kolejnych budynków muzeum do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nagrodzone w tym roku w kategorii „obiekt zabytkowy” Muzeum Książąt Czartoryskich jury uznało za dostępne i przyjazne, a jednocześnie piękne.

Muzeum Książąt Czartoryskich – oddział MNK – jest w pełni dostosowane do potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności. Dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu zapewniono windy, szerokie korytarze, podjazdy oraz odpowiednio wyposażone toalety na parterze. W ladach kasy oraz kawiarni obniżono fragmenty lub pozostawiono wolny dostęp, aby ułatwić użytkowanie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. W przestrzeni szatni samoobsługowej zaprojektowano szafki przeznaczone dla osób na wózkach oraz niewidomych i niedowidzących. O dostępność zadbano także w salach ekspozycyjnych czy sali edukacyjnej. Guzy i oznaczenia zamontowane na podłodze ułatwiają poruszanie się po obiekcie osobom z niepełnosprawnością wzroku.

Nową ekspozycję uzupełnia specjalna ścieżka sensoryczna, która umożliwia dotykową percepcję wybranych eksponatów udostępnionych w postaci kopii obiektów. Opisy obiektów zostały zamieszczone także w języku brajla.

Zwiedzający mają do dyspozycji audioprzewodniki dla dorosłych i dzieci w języku polskim oraz językach obcych. Audioprzewodniki posiadają także ścieżkę zwiedzania dla osób z niepełnosprawnością wzroku oraz ścieżkę wideo dla osób z niepełnosprawnością słuchu z tłumaczeniem na polski język migowy. Dodatkowo stworzona została aplikacja mobilna zawierająca ścieżkę zwiedzania z audiodeskrypcją oraz językiem migowym.

Remont i przebudowa Muzeum Książąt Czartoryskich oraz otwarcie nowej wystawy stałej zostało zrealizowane w ramach projektu „Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich, Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji”. Środki na remont, aranżację wnętrz oraz przygotowanie nowej ekspozycji pochodziły z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2014-20”.

W kategorii „duży obiekt użyteczności publicznej” jury konkursu „Lider Dostępności 2020” doceniło m.in. Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności