Koncepcja kładki pomiędzy osiedlem Żabiniec i al. 29 Listopada [wizualizacje]

Na zlecenie Zarządu Inwestycji Miejskich, firma D.A. – Projekt Biuro Projektów Dróg, Ulic i Mostów z Krakowa przygotowała wielobranżową i wielowariantową koncepcję kładki pomiędzy osiedlem Żabiniec, a al. 29 Listopada. Niedawno, w oparciu o opracowane materiały zostały wydane dwie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (ULICP) dla tego zadania: dla terenów kolejowych przez Wojewodę Małopolskiego, dla pozostałych działek – przez Prezydenta Miasta Krakowa. Obie decyzje są ostateczne, więc w oparciu o nie będzie można prowadzić dalsze przygotowania do budowy połączenia dla pieszych i rowerzystów.

Chcemy w przyszłym roku ogłosić i rozstrzygnąć przetarg na opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W 2022 roku chcemy mieć zezwolenie na realizację robót budowlanych – informuje Łukasz Szewczyk, dyrektor ZIM w Krakowie.

W projekcie budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na to zadanie zaplanowano kwotę 1,7 mln zł.

W przypadku tego zadania konieczne będzie dokonanie wykupów działek. Zgodnie z obowiązującym prawem, ta inwestycja nie może być bowiem realizowana na podstawie tzw. specustawy, dzięki której po uzyskaniu decyzji ZRID inwestor staje się z mocy prawa właścicielem terenu, przez który przebiega inwestycja.

Wariant połączenia pieszo-rowerowego pomiędzy Żabińcem a al. 29 Listopada, dla którego uzyskano ostateczne decyzje ULICP obejmuje realizację kładki jednoprzęsłowej nad łącznicą kolejową zlokalizowaną po stronie południowo – zachodniej Uniwersytetu Rolniczego oraz przejścia tunelowego pod linią kolejową nr 8. Dojście do kładki od strony ul. Klemensiewicza  zaprojektowano jako ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 4 m. Przez tereny ogródków działkowych również zaprojektowano wspólny ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 4 m, który od strony ul. Żabiniec dowiązano do istniejącego chodnika. Rozwiązania projektowe są przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami ruchowymi.

W przypadku przekroczenia wartości 5% pochylenia podłużnego, zaprojektowano układ pochylni i spoczników. Łącznie cały ciąg pieszo-rowerowy będzie miał ok. 400 metrów.

Wizualizacje: D.A. – Projekt Biuro Projektów Dróg, Ulic i Mostów z Krakowa

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności