Dziś bezpłatna komunikacja miejska!

Ze względu na przekroczenie średniego poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10 Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa zainicjowało wprowadzenie bezpłatnej komunikacji w środę, 16 grudnia, od godz. 0.00 do godz. 24.00, dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej w Krakowie.

Usługa obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności