Chcesz uniknąć przykrej niespodzianki na lotnisku? Przeczytaj!

Tylko od początku grudnia strażnicy graniczni z krakowskiego lotniska, aż pięciokrotnie musieli przerwać międzynarodowe podróże Polaków. Powodem przedwczesnego zakończenia wycieczek zagranicznych, były problemy związane z dokumentami podróży.

Mimo epidemii, niektóre podróże zagraniczne są konieczne. Dlatego też, planując ważny dla nas wyjazd, warto sprawdzić nie tylko datę ważności dowodu osobistego lub paszportu, ale także czy dokument nie został unieważniony.

Od początku grudnia funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach nie zezwolili na wyjazd z kraju 5 osobom, które ze względu na problemy z dokumentami podróży nie przeszły pozytywnie odprawy granicznej.

W dwóch przypadkach roztargnieni podróżni przeoczyli datę ważności widniejącą na paszporcie oraz dowodzie osobistym.

Kolejne dwa przypadki dotyczyły zgłoszenia zagubienia dowodu osobistego oraz paszportu. Dokumenty jednak, po jakimś czasie odnalazły się, a ich właściciele próbowali na ich podstawie przekroczyć granicę. Niestety, paszport oraz dowód osobisty figurowały w bazach danych jako utracone i podlegały konfiskacie.

Podczas odprawy granicznej zawrócony został również mężczyzna, którego dowód osobisty został unieważniony administracyjnie, ze względu na zmianę danych osobowych. On również plany o podróży zagranicznej musiał przełożyć na inny termin.

Wszyscy podróżni, którym od początku grudnia nie zezwolono na wylot z Polski, nie posiadali przy sobie innego ważnego dokumentu, zezwalającego na przekroczenie granicy państwowej.

Pamiętajmy!

  • W sytuacji stwierdzenia podczas kontroli granicznej braku ważnego dowodu osobistego, możliwe jest opuszczenie strefy Schengen na podstawie ważnego paszportu. Dodatkowo, dokumenty widniejące w rejestrze jako utracone, są zatrzymywane.
  • Weryfikacja ważności dowodu osobistego może mieć miejsce nie tylko podczas przekraczania granicy, lecz także w trakcie legitymowania, czy kontroli ruchu drogowego.
  • Przed wybraniem się w podróż zagraniczną warto się więc upewnić, czy nasz dowód osobisty nie został unieważniony, nie tylko poprzez sprawdzenie daty ważności dokumentu.

Źródło PSG

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności