Zakłady karne otrzymały nowy sprzęt. Ręczne miotacze gazu, tarcze i nie tylko!

W skutecznym działaniu ważnym sprzymierzeńcem jest dobry sprzęt, dlatego do jednostek okręgu krakowskiego trafiły nowe środki ochrony. Pozwolą one nie tylko na skuteczne działanie ale zwiększą także bezpieczeństwo funkcjonariuszy.

Łącznie do jednostek trafiło ponad 420 sztuk kajdanek jednorazowych, kajdanki zespolone, ręczne miotacze gazu pieprzowego i tarcze obronne. W ramach zakupów do trzech jednostek trafiły także bramowe wykrywacze metalu. Cechuje je dokładna detekcja wszystkich rodzajów metali, wysoki poziom dyskryminacji, pełna zgodność z najnowszymi standardami bezpieczeństwa oraz wyjątkowa odporność na zewnętrzne zakłócenia. Bramowe wykrywacze pozwolą na szybkie sprawdzenie osób wchodzących na teren jednostki oraz osadzonych, którzy przemieszczają się po terenie więzienia. Sprawdzą się wszędzie tam, gdzie konieczne jest zapewnienie skutecznego wykrywania elementów metalowych oraz zapewnienie płynności i przepustowości przemieszczających się osób.

Nowe bramowe wykrywacze metalu trafiły do zakładów karnych w Krakowie Nowej Hucie i Wadowicach oraz do aresztu śledczego w Kielcach. Zostały umiejscowione przy wejściu do jednostki, w przejściu między oddziałami oraz przy wejściu na oddział mieszkalny.

Zakupione środki ochrony pozwolą na wymianę dotychczas używanego i wyeksploatowanego sprzętu, a także zwiększą bezpieczeństwo funkcjonariuszy w trakcie pełnienia służby w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi.

Fot. i info: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności