Wydział Spraw Administracyjnych informuje

Wydział Spraw Administracyjnych informuje, że odbiór dowodu osobistego następuje osobiście i jest możliwy wyłącznie w sprawach pilnych, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu odbioru.

ilnymi sprawami są w szczególności:

  • kradzież dokumentu
  • wyjazd za granicę
  • skierowanie do szpitala
  • wydanie pierwszego dowodu osobistego w związku z nadaniem obywatelstwa polskiego
  • osobista wypłata emerytury lub renty w placówce pocztowej albo banku.

Upływ terminu ważności dowodu osobistego, w szczególności jeżeli osoba dysponuje ważnym paszportem, w aktualnej sytuacji epidemicznej i w związku z ograniczeniem pracy urzędu, nie jest ważnym powodem uzasadniającym odbiór dokumentu.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności