Wsparcie dla przedsiębiorców z Krakowa

Przedsiębiorcy z Krakowa mogą liczyć na kolejne wsparcie od miasta. Pomoc obejmie właścicieli sklepów, lokali usługowych i gastronomicznych.

Przypomnijmy, 19 listopada weszło w życie zarządzenie prezydenta Krakowa z dnia 12 listopada, w sprawie przyjęcia szczególnych rozwiązań, mających na celu wsparcie podmiotów funkcjonujących na terenie Krakowa. 

Na co mogą liczyć krakowscy przedsiębiorcy?

  • zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, w odniesieniu do umów cywilnoprawnych, dotyczących czasowego udostępnienia nieruchomości przez Wydział Spraw Administracyjnych, celem wyłączenia lub ograniczenia okresu stanu epidemii spod jej rygorów. Powyższe zmiany dotyczą w szczególności następujących branż: gastronomia, dorożkarstwo, handel obwoźny, działalność artystyczna i reklamowa.
  • nienaliczanie opłaty manipulacyjnej za złożenie wniosku w terminie krótszym niż siedem dni przed datą udostępnienia nieruchomości lub terminem krótszym niż siedem dni przed datą wnioskowanej zmiany, o której mowa w paragrafie 7 ust. 6 Zarządzenia Nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2020 r., w sprawie czasowego udostępnienia nieruchomości (z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 2.
  • obniżkę czynszu dzierżawnego w odniesieniu do dzierżawców targowisk miejskich w okresie, w którym zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19, na wniosek osoby uprawnionej.

Prezydent Miasta Krakowa podpisał również zarządzenie w sprawie czasowego udostępniania nieruchomościw którym stawki opłaty za udostępnienie nieruchomości pod ogródki gastronomiczne w okresie od 1 listopada do 31 marca 2021 r. zostały obniżone do wysokości 60 proc. stawek dotychczas obowiązujących. Obecnie wynoszą one:

  • 1,50 zł (netto) za 1m2 dziennie +23 % VAT (strefa I Centralna)
  • 0,90 zł (netto) za 1m2 dziennie +23 % VAT (strefa II)
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności