Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. II stopień obowiązuje od godz. 10:00 do godz. 24:00, 25 listopada.

Prezydent Krakowa przypomina o obowiązującym od 1 września 2019 r. zakazie stosowania paliw stałych – węgla i drewna na terenie gminy miejskiej Kraków.

W przypadku temperatury powietrza powyżej 5°C policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego powinny prowadzić kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym.

Jednostki oświatowe oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

Wszelkie informacje o stanie jakości powietrza można śledzić na bieżąco na stronie internetowej WIOŚ lub na smartfonach za pomocą aplikacji Powietrze Kraków.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności