Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadziło I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz Benzo(a)pirenu w powietrzu.

Prezydent Krakowa przypomina o obowiązującym od 1 września 2019 r. zakazie stosowania paliw stałych – węgla i drewna na terenie gminy miejskiej Kraków.

W przypadku temperatury powietrza powyżej 5°C policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego powinny prowadzić kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym.

Jednostki oświatowe oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności