Te osoby otrzymają podwyżkę pensji!

1 miliard zł przeznaczy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podwyżki płac dla pracowników uczelni. Do końca 2020 roku rozdysponowanych zostanie blisko 200 mln zł, a 800 mln zł uczelnie otrzymają w 2021 r.

Decyzją rządu premiera Mateusza Morawieckiego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchamia środki przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników publicznych szkół wyższych. Minister Edukacji i Nauki przekaże fundusze na podwyżki uczelniom i to rektorzy, zgodnie z zasadą autonomii uczelni, podejmą decyzję o podziale środków na podwyższenie wynagrodzeń między swoimi pracownikami.

Miliard na wynagrodzenia pracowników uczelni

W ostatnim kwartale 2020 roku wartość środków przeznaczonych na podwyżki na uczelniach publicznych wyniesie 200 mln zł. W 2021 roku będzie to kwota dodatkowych 800 mln zł. To wzrost sumy wynagrodzeń pracowników publicznych uczelni o 6 proc.

Sukcesywnie zwiększają poziom wynagrodzeń

Już w roku 2019 uczelnie publiczne otrzymały zwiększoną subwencję. Był to 7-procentowy wzrost w stosunku do kwoty wynagrodzeń z 2017 roku. Na podwyżki na uczelniach publicznych przeznaczono wtedy 916,5 mln zł.

Średnie wynagrodzenie na przestrzeni lat

Warto podkreślić, że średnie wynagrodzenie w poszczególnych latach na uczelniach podlegających Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego systematycznie wzrastało i wyniosło:

  • w 2016 – 5 821,19 zł
  • w 2017 – 5 929,81 zł (wzrost o 1,7 proc.)
  • w 2018 – 6 085,91 zł (wzrost o 2,6 proc.)
  • w 2019 – 6 791,13 zł (wzrost o 11,6 proc.)

W sumie w latach 2016-2019 średnie wynagrodzenie wzrosło o ponad 16 proc.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności