Szpitale tymczasowe w gotowości. Plan działania

Wobec eskalacji pandemii w połowie października pojawiła się konieczność przygotowania szpitali tymczasowych. Baza łóżek dla pacjentów z COVID-19 została w krótkim czasie bardzo intensywnie rozbudowana do poziomu blisko 4 tysięcy. Wczoraj na briefingu prasowym w hali EXPO przedstawiono założenia tego systemu. W spotkaniu wzięli udział: wojewoda małopolski Łukasz Kmita, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig i dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska.

Założeniem szpitali tymczasowych jest to, że mają one stanowić swego rodzaju bufor dla szpitali bazowych. Dysponując dodatkową liczbą miejsc, dają możliwość – w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej – zarówno znaczącego poszerzania bazy łóżek „covidowych”, jak i odciążenia szpitali bazowych. Dotychczas rozważano różne warianty. Teraz przedstawiono koncepcję, która została wypracowana w oparciu o analizę zarówno bieżących potrzeb, jak i o dążenie do wypracowania możliwie najbardziej optymalnego rozwiązania.

Małopolski model na tym etapie zakłada, że szpitale tymczasowe dzielić się będą na szpitale aktywne (już uruchomione lub uruchamiane niebawem, stanowiące bazę łącznie ok. 450 miejsc) i pozostające w gotowości. Szpitalami I-rzutowymi – już uruchomionymi – są szpitale w krakowskim Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof (CUMRiK) oraz w Krynicy-Zdroju.

Szpitalem II-rzutowym – uruchomionym w części w najbliższym czasie – będzie szpital w krakowskiej hali EXPO. Jego pozostała, nieuruchomiona na razie część jak i inne małopolskie szpitale tymczasowe tworzyć będą III-rzutową rezerwę strategiczną pozostającą w gotowości na wypadek niekorzystnego rozwoju sytuacji.

  • Szpitale tymczasowe aktywne I-rzutowe:
  • Szpital tymczasowy w Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Krakowie – został uruchomiony 26 października 2020 roku jako pierwszy w Polsce szpital tymczasowy. Aktualnie w założeniu jest funkcjonowanie tam 164 łóżek: 134 na poziomie II oraz 30 łóżek tzw. OIT-owych (respiratorowych o standardzie intensywnej terapii). 20 listopada przebywało tam 28 pacjentów (15 na intensywnej terapii). Szpitalem patronackim (prowadzącym) jest Szpital Uniwersytecki w Krakowie.
  • Szpital tymczasowy w 20 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Krynicy-Zdroju – uruchomiony 18 listopada 2020 roku i zapewniający 168 łóżek dla pacjentów poziomu II. Szpital będzie sukcesywnie przyjmował chorych. Z założenia ma stanowić wsparcie dla szpitali głównie z regionu nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego. Szpitalem patronackim (prowadzącym) jest SPZOZ Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju, zaś obiekt został przygotowany przez spółkę Tauron.
  • Szpital tymczasowy aktywny II-rzutowy:
  • Szpital tymczasowy w EXPO Kraków: w obiekcie zostanie przygotowanych 375 łóżek na poziomie II, w tym 20 respiratorowych. Szpitalem patronackim (prowadzącym) jest Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Otwarcie tego szpitala planowane jest na 1 grudnia 2020 roku. Na pierwszy tydzień grudnia przewidziane jest tzw. szkolenie stanowiskowe dla personelu, zaś 7 grudnia 2020 roku możliwe będzie przyjmowanie pacjentów. W pierwszej fazie po otwarciu dostępnych będzie 120 łóżek na poziomie II i 10 respiratorowych.
  • Szpitale tymczasowe w gotowości:
  • II część EXPO Kraków
  • Szpital tymczasowy w Arenie Jaskółka Tarnów: mają tam zostać przygotowane 204 łóżka na poziomie II. Szpitalem patronackim (prowadzącym) jest Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie. Spółką Skarbu Państwa, która przygotowuje ten obiekt, jest PKO BP. Prace mają zostać sfinalizowane według wstępnego planu z końcem grudnia. Decyzje dotyczące poziomu wykorzystania tego szpitala tymczasowego będą konsultowane z prezydentem Tarnowa i podejmowane na podstawie dalszej oceny sytuacji epidemicznej oraz bieżących potrzeb w regionie tarnowskim.
  • Szpital tymczasowy w budynku na terenie kompleksu Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie (skrzydło zajmowane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa: lokalizacja ta została wskazana jako efektywniejsze rozwiązanie niż początkowo zakładane wykorzystanie jako szpitala tymczasowego Tauron Areny Kraków. Analizy te są prowadzone nadal, jednakże na tym etapie jest to najbardziej prawdopodobny wariant. Obiekt zostałby przygotowany przez spółkę Skarbu Państwa (najpewniej Tauron). W skrzydle powstałoby 70 miejsc, zaś przygotowana infrastruktura po ustaniu epidemii mogłaby zostać przekazana na rzecz Szpitala im. S. Żeromskiego, który byłby szpitalem patronackim dla tego szpitala.
  • Szpital tymczasowy w budynku po Szpitalu Uniwersyteckim przy ul. Śniadeckich 10: rozpoczęte działania zostaną zatrzymane w fazie projektu, a będą kontynuowane zgodnie z przyjętymi założeniami przez spółkę Azoty w razie eskalacji pandemii. Budynek mógłby pomieścić ok. 100 łóżek dla pacjentów „covidowych”.

Dotychczas w ramach prowadzonej rekrutacji do Szpitali dla Małopolski zgłosiło się 519 osób. Kompetencje okołomedyczne reprezentuje ponad 270 osób, spośród których 44 to pielęgniarki, 22 – lekarze, 38 – ratownicy medyczni, 49 – ratownicy z KPP (kursem kwalifikowanej pierwszej pomocy).

Na podstawie skierowań wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego do pracy w CUMRiK-u zgłosiło się dotychczas 75 osób, zaś do szpitala w Krynicy-Zdroju – 21 osób.

– Nie wiemy, co będziemy dalej, ale jesteśmy przygotowani. System jest przemyślany i kompletny, przygotowany nawet z myślą o czarnym scenariuszu. W zależności od rozwoju sytuacji będziemy modyfikować jego ramy. Zawsze staraliśmy się działać w oparciu o zabezpieczenie rezerw i tak będzie dalej. Jeśli nie będzie potrzeby ich wykorzystywania, będziemy je zmniejszać. Metoda „suwaka”: bieżącego i elastycznego dostosowywania liczby łóżek do potrzeb – w pełni sprawdziła się w Małopolsce. Dzięki temu zachowaliśmy równowagę systemu opieki szpitalnej – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Najbardziej budujące w tych wszystkich działaniach jest to, że ściśle współpracujemy ze stroną samorządową. Bezpieczeństwo Małopolan jest naszym wspólnym celem, wspólnie walczymy o to, żeby bezpiecznie przeprowadzić Małopolskę przez epidemię. Dziękuję Panu Marszałkowi i Panu Prezydentowi za osobiste zaangażowanie w te działania. Jeszcze zapewne wiele przed nami, ale już teraz trzeba podkreślić, że gdyby nie to partnerskie współdziałanie, być może bylibyśmy w zupełnie innym miejscu – podkreśla wojewoda Łukasz Kmita.

– Szpitale wojewódzkie od początku mocno włączyły się w opiekę nad pacjentami z COVID-19. To kwestia odpowiedzialności za Mieszkańców wszystkich regionów Małopolski. Samorząd Województwa Małopolskiego stworzył też wielowymiarowy mechanizm Tarczy Antykryzysowej, której jednym z wymiarów jest pakiet medyczny. Dzięki niemu do małopolskich szpitali trafił zarówno nowy sprzęt, jak i dostarczane są środki ochrony indywidualnej. Chcemy zapewnić Małopolanom możliwie najszerszą i najlepszą opiekę, dbając zarazem o personel medyczny. Wszystko, co wydarzyło się do tej pory w ramach walki z epidemią, niezbicie potwierdza tezę, że dobro jest w Małopolsce, że zjednoczeni wokół wspólnego celu jesteśmy w stanie pokonywać wszelkie trudności – mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

– Chciałem zapewnić, że nasze miasto chętnie współpracuje we wszystkich aspektach miejskich – nie tylko tych związanych z funkcjonowaniem naszych szpitali, ale też we wszystkich obszarach, które wymagają współpracy różnych służb miejskich. (…) Udało nam się wypracować z Panem Wojewodą rozwiązania, które będą korzystne dla Mieszkańców Krakowa, jeśli chodzi o zaopatrzenie pacjentów z COVID-em – mówi wiceprezydent Andrzej Kulig.

fot. Biuro Prasowe UMWM

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności