Rozbudowa al. 29 Listopada: zmiana terminu prac wyburzeniowych wiaduktu kolejowego

Rozpoczęła się rozbudowa al. 29 Listopada. Z uwagi na konieczność dodatkowych prac przygotowawczych o tydzień przesuwa się termin wyburzania wiaduktu kolejowego – informuje ZIM.

Pierwsze prace przygotowawcze już trwają. Dokonana została tymczasowa stabilizacja znaków geodezyjnych. Sukcesywnie będą przejmowane nieruchomości, które kolidują z inwestycją. W najbliższym czasie prowadzone będą też wycinki drzew. Łącznie, zgodnie z decyzją ZRID, usuniętych zostanie 371 sztuk roślin. W ramach projektu zagospodarowania zieleni nasadzonych będzie tyle samo drzew co wyciętych.

Rozpoczęły się też pierwsze przygotowania do przebudowy wiaduktu kolejowego w ramach magistrali nr 8. W związku z tym, że ruch pociągów przez jakiś czas będzie się odbywał z wyłączeniem jednego z torów, konieczne jest przeprowadzenie robót umożliwiających ruch po jednym czynnym torze w obu kierunkach. Dlatego, zasadnicze prace związane z tą fazą inwestycji nie odbędą się w ten weekend, tylko w kolejny – od 11 do 13 grudnia. Prace będą prowadzone wyłącznie w godzinach wieczornych i nocnych. I tak, z soboty na niedzielę (12-13 grudnia) od 24.00 do 4.00 zamknięty zostanie ruch na al. 29 Listopada w rejonie przebudowywanego wiaduktu. Objazd poprowadzony będzie ulicą Siewną. Natomiast w weekend od 11 do 13 grudnia, w godzinach od 20.00 do 6.00 mogą wystąpić chwilowe zawężenia jezdni potrzebne do ustawienia sprzętu poza pasem drogowym na ul. Siewnej.

Przypomnijmy – zakres prac związanych z rozbudową al. 29 Listopada obejmie przebudowę istniejące drogi krajowej nr 7 na Warszawę na odcinku ok. 2,6 km od ul. Woronicza do granic miasta wraz z modernizacją obiektów inżynierskich oraz rozbudową, przebudową i budową infrastruktury: odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej i kolidującego uzbrojenia. Jednym z elementów zadania jest rozbudowa dwóch przecinających się z wylotówką na Warszawę wiaduktów kolejowych – linie kolejowe nr 8 i nr 95.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Lider), STRABAG Sp. z o.o. (Partner). Kwota kontraktowa brutto wynosi – 94.897.131,26 PLN. Aktualnie, kontraktowy terminem wykonania zadania to 31.12.2021 r. Niemniej jednak biorąc pod uwagę opóźnienie w wydaniu decyzji ZRID, termin ten będzie aktualizowany.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 kwotą ok. 72 mln zł.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności