Nielegalni pracownicy wrócą na Ukrainę

Obywatele Ukrainy w wieku 45 oraz 52 lat, zostali ujawnieni wczoraj przez funkcjonariuszy z aglomeracyjnej Placówki Straży Granicznej w Krakowie. Cudzoziemcy wjechali do Polski we wrześniu br. przez przejście graniczne w Budomierzu. Obcokrajowcy wjeżdżając do polski deklarowali chęć podjęcia pracy.

Jednak po przekroczeniu granicy i odbyciu obowiązkowej kwarantanny, cudzoziemcy nie udali się do miejsca wykonywania pracy określonego w dokumentach. Na własną rękę, nielegalnie podjęli zatrudnienie w gospodarstwie rolnym w województwie mazowieckim, a po miesiącu w firmie budowlanej w powiecie krakowskim.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Krakowie wydał wobec mężczyzn decyzje zobowiązujące ich do powrotu na Ukrainę w terminie 30 dni. Dodatkowo mężczyźni zostali objęci 6-miesięcznym zakazem ponownego wjazdu do wszystkich krajów strefy Schengen. Legalność zatrudnienia tych cudzoziemców zostanie zweryfikowana w odrębnych czynnościach kontrolnych.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności