Kolejne rodziny otrzymują wsparcie w ramach Małopolskiej Niani 2.0

Kolejne 218 małopolskich rodzin skorzysta z projektu Małopolska Niania 2.0, w ramach trzeciego już naboru. To ogromne wsparcie adresowane do rodziców dzieci do lat 3, którzy zaplanowali powrót do pracy.

Wsparcie kierowane jest do rodziców, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również do rodziców powracających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.

Podczas rekrutacji preferowani byli rodzice pozostający bez pracy, przebywający na urlopie związanym z rodzicielstwem, mieszkający w gminach o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi do lat 3, rodzice z niepełnosprawnościami lub mający pod opieką dziecko do lat 3 z niepełnosprawnościami, a także rodzice samotnie wychowujący dziecko.

Dofinansowanie do kosztów zatrudnienia niani w ramach projektu wyniesie w 2020 r.: 1 850 zł/miesiąc (wsparcie podstawowe) lub 2 600 zł/miesiąc (wsparcie podwyższone – dla rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej, tj. spełniających kryterium dochodowe określone w Regulaminie), z kolei w roku 2021 odpowiednio: 2 000 zł/miesiąc (wsparcie podstawowe) lub 2 800 zł/miesiąc (wsparcie podwyższone).

Udział w projekcie ułatwi rodzicom powrót do pracy lub utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia. Rodzice pozostający bez zatrudnienia otrzymają natomiast promesę gwarantującą przyznanie wsparcia pod warunkiem, że podejmą pracę w okresie do 60 dni roboczych od dnia zakwalifikowania do udziału w projekcie.

Wyniki trzeciego naboru do projektu „Małopolska Niania 2.0” dostępne są na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Prowadzisz biznes w Krakowie? Zapraszamy do współpracy

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności