Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

Przekazujemy komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie korekty danych epidemiologicznych.

Przeprowadzona w całej Polsce analiza danych dotyczących przypadków zakażeń SARS-CoV-2 wykazała różnicę na poziomie 22 tys. wyników między systemem elektronicznym,  a innymi używanymi dotychczas narzędziami zbioru danych. Zidentyfikowane rozbieżności nie wpływały w istotny sposób na ocenę sytuacji epidemiologicznej.  

Głównymi przyczynami zaistniałej sytuacji były:

–  opóźnienia w raportowaniu wyników do Inspekcji Sanitarnej przez laboratoria testujące w kierunku SARS-CoV-2, 

–  różne źródła pozyskiwania danych i potrzeba ich weryfikacji,

– różne cele zbieranych danych (m. in. statystyki zakażeń, opracowanie ognisk epidemiologicznych, w tym identyfikacja źródeł zakażeń),

– przerwy w pracy stacji sanitarno  –  epidemiologicznych spowodowane izolacją lub kwarantanną pracowników (okresowo ok. 20 proc. składu osobowego wyłączona z pracy).

Od 24 listopada br. narzędzia rejestracji danych epidemiologicznych  zostaną ujednolicone. Zidentyfikowane przypadki, które nie zostały odpowiednio wcześniej zaraportowane, zostaną 24 listopada dodane do ogólnej liczby „dodatnich wyników” .

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności