Ewidencja ludności i dowody osobiste – ważne informacje!

Wydział Spraw Administracyjnych UMK informuje, że sprawy obywatelskie z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych będą załatwiane według poniższych zasad.

Dowody osobiste

Wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można złożyć wyłącznie internetowo, za pośrednictwem platformy ePUAP. Formularze internetowe dostępne są na stronie internetowo obywatel.gov.pl. Utrata dowodu wskutek kradzieży powinna być zgłoszona policji, która unieważni dokument i wyda potwierdzenie (nie ma wówczas potrzeby przychodzenia w tej sprawie do urzędu).

Przypominamy, że nie obowiązuje już rejonizacja przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego, dlatego można go złożyć do urzędu dowolnej gminy w Polsce.

Odbiór dowodu osobistego następuje osobiście i jest możliwy wyłącznie w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu odbioru.

  • al. Powstania Warszawskiego 10 – tel. 12 616 91 43
  • os. Zgody 2 – tel. 12 616 87 34
  • ul. Wielicka 28a – tel. 12 616 57 00

Urząd przypomina, że każda wizyta w urzędzie niesie za sobą ryzyko zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2, dlatego w miarę możliwości warto odłożyć odbiór dowodu osobistego do momentu ustabilizowania sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

Zameldowania i wymeldowania

Sprawy meldunkowe można załatwiać internetowo, za pośrednictwem platformy ePUAP. Formularze internetowe dostępne są na stronie internetowej obywatel.gov.pl. Formularze meldunkowe można również składać poprzez wrzucenie do urny wypełnionego formularza oraz pełnej dokumentacji (tytuł prawny do nieruchomości, kopia paszportu w przypadku cudzoziemców – jeżeli składasz kopie dokumentów pamiętaj, że muszą być one potwierdzone notarialnie.

Druki meldunkowe do wydrukowania dostępne są na stronie:

Druki wraz z załącznikami mogą być również złożone przy użyciu paczkomatu. Usługa Paczkomat Urząd24 umożliwia:

  • odbiór przesyłek w jednym z trzech paczkomatów zlokalizowanych przy budynkach Urzędu Miasta Krakowa: na al. Powstania Warszawskiego 10, ul. Wielickiej 28a oraz os. Zgody 2;
  • nadawanie przez interesantów przesyłek do UMK poprzez stronę internetową, wypełnienie formularza, dokonanie opłaty oraz umieszczenie przesyłki w jednym z paczkomatów InPost na terenie Krakowa.

Pamiętaj! Przez paczkomat nie możesz złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego ani wniosku CEIDG-1. Jeżeli chcesz nadać w paczkomacie druk meldunkowy, przygotuj załączniki zgodnie z powyższą informacją. W pozostałym zakresie sprawy załatwiane są korespondencyjnie, np. zaświadczenia meldunkowe itp.

PESEL dla cudzoziemca

Jeżeli chcesz wystąpić o nadanie numeru PESEL (bez wniosku o zameldowanie), konieczne będzie:

  1. wypełnienie wniosku o nadanie nr PESEL
  2. dołączenie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość i inne dane (np. umowa o pracę, zlecenie, wydruk KRS), które zostały podane we wniosku,
  3. dołączenie oświadczenia, iż osoba nie zamieszkuje w Polsce powyżej 30 dni,
  4. podanie we wniosku faktycznej podstawy prawnej, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Jeśli jakiś urząd (np. ZUS, czy urząd skarbowy) wymaga podania numeru PESEL – powinien wskazać również podstawę prawną.

Załączone dokumenty potwierdzające dane wskazane we wniosku tj. kopia paszportu lub kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub występującego w tej sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem. W przypadku składania wniosku osobiście (do urn znajdujących się w placówkach Urzędu oraz przesyłania drogą pocztową), własnoręczność podpisu pod wnioskiem musi być potwierdzona przez notariusza.

Nie masz jeszcze Profilu Zaufanego?

Większość spraw urzędowych możesz załatwić bez wychodzenia z domu oraz bez konieczności potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem u notariusza. Wystarczy, że korespondencję prześlesz elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej obywatel.gov.pl

Jeżeli nie wiesz jak założyć Profil Zaufany, wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej obywatel.gov.pl.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności