Apel do rektorów w sprawie kształcenia medycznego i prowadzenia szkoleń dla kadry medycznej

Minister Edukacji i Nauki zaapelował w liście do rektorów uczelni nadzorowanych przez MEiN, prowadzących kierunki medyczne, o prowadzenie szkoleń dla personelu medycznego – przed i podyplomowych na potrzeby przygotowywania kadry medycznej do udzielania świadczeń chorym na COVID-19 z wykorzystaniem Centrów Symulacji Medycznej. Minister zalecił także udostępniać Centra Symulacji Medycznej dla ćwiczeń i krótkich kursów.

Centra Symulacji Medycznej

Centra te powinny być udostępniane także dla ćwiczenia obsługi respiratora i czynności z zakresu intensywnej terapii, w tym krótkich kursów podyplomowych. Szczególnie istotne jest przygotowanie studentów kształcących się na ostatnim roku studiów przygotowujących do wykonywania zawodów medycznych, w szczególności na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne.

Ważne jest również dostosowanie harmonogramu szkolenia praktycznego prowadzonego z wykorzystaniem Centrów Symulacji Medycznej w sposób umożliwiający uzyskanie umiejętności niezbędnych w walce z epidemią.

Znowelizowane rozporządzenie

Minister przypomniał w piśmie do rektorów, że 27 października br. weszła w życie nowelizacja  rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego, która umożliwia studentom kierunków medycznych udzielanie wsparcia podmiotom leczniczym lub służbom sanitarno-epidemiologicznym w ramach walki z epidemią.

Studenci, którzy w roku akademickim 2020/2021 wykonywali czynności w ramach zadań w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, w związku z osiągnięciem efektów uczenia się podczas wykonywania tych czynności.

Materiały dostępne są pod tym linkiem

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności